Dialogkonferanse: Re:new – Materialgjenvinning av finstoff (PCP)

Bli med på utvikling av løsninger for å utnytte avfall på en bedre måte!

Tidspunkt

Tirsdag 5. mars 2024 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Gardermoen Airport (Hotel TBD)

Om arrangementet

Når restavfallet går igjennom et sorteringsanlegg har vi i dag ingen fullverdig løsning for sortering av alle typer avfall under 60 mm, og en har heller ingen metode for å få utnyttet den organiske delen av restavfallet. Dette medfører at store mengder ressurser ikke blir utnyttet slik de burde. Renovasjonsselskapene ØAS, ROAF og IVAR, samt Sesam Ressurs AS og REG, skal sammen gjennomføre en før-kommersiell anskaffelse der målet er å få med leverandører som kan utvikle en metode/teknikk for finsortering av restavfall (mindre enn 60mm), samt utvikle en løsning for utnyttelse av den organiske delen av restavfallet. Det vil bli gjennomført et informasjonsmøte, og videre en dialogkonferanse med etterfølgende 1: 1 samtaler med aktuelle leverandører. Se også veiledende kunngjøring på DOFFIN og informasjonsdokument med ytterligere beskrivelse av prosjektet og fremdriftsplan.

For ytterligere informasjon vises det til prosjektets informasjonsside: https://renewhouseholdwaste.no

All interested parties will be able to sign up to attend the Market dialogue. Here we encourage participants to meet other participants in a facilitated workshop setting, with the aim of forming a consortsium. This meeting is physical. Those who cannot attend physically please contact post@ivar.no.

Deadline to sign up is March 1

https://doffin.no/notices/2024-100510
More info: https://renewhouseholdwaste.no

Location Oslo Airport, Gardermoen (TBD)

Time 10:00 – 15:00 CEST

Meld deg på