Topplederforum 2022 i Vestfold og Telemark energinettverk

Arrangementet er det tredje i rekken og en viktig møteplass for grønne løsninger i Vestfold og Telemark. Temaet i år vil være Sirkulære Vestfold og Telemark og vektlegge både konkrete løsninger og drivere for hvordan Vestfold og Telemark skal gå fra lineær økonomi til en grønn og sirkulær økonomi.
LUP's fokus denne dagen er "Regional samhandling om innovative anskaffelser gir større, positive klimaeffekter - raskere"

Tidspunkt

Fredag 28. oktober 2022 kl. 10:00 - 15:15

Sted

Festiviteten i Larvik