Digitalt informasjonsmøte: Re:new – Materialgjenvinning av finstoff (PCP)

IVAR IKS utlover, sammen med fire andre avfallsselskaper, utviklingsmidler til bedrifter eller forskningsinstitusjoner som kan finne en løsning for å sortere ut og gjenvinne enda mer av restavfallet.

Tidspunkt

Tirsdag 13. februar 2024 kl. 10:00 - 11:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Konkurransen, en før-kommersiell anskaffelse, vil bli utlyst på Doffin i løpet av våren, men allerede nå kan interesserte melde seg på informasjonsmøte og markedsdialog. Avfallsselskapene har fått ti millioner kroner fra Forskningsrådet, som skal brukes til anskaffelsesprosessen og utvikling av mulige løsninger.

Det vil bli gjennomført et digitalt informasjonsmøte der det informeres om prosjektet, hva en ønsker å oppnå og gjennomføringsplan. Etter dette møtet skal det være en fysisk dialogkonferanse der leverandører kan treffes. I tillegg legges det opp til at leverandørene kan få digitale 1 til 1 møter ca. to uker i etterkant av dialogkonferansen.

Foreløpig agenda infomøte 13.02.2024:

10:00 Innledning og velkommen
10:05 Om innovative anskaffelser, v. LUP
10:20 Presentasjon av partnere i prosjektet, bakgrunn og prosjektet
10:50 Tidsplan for prosjektet – veien videre – informasjon om 1:1-møter
11:00 Kort oppsummering – Takk for nå

 

We invite all interested parties to join our digital information meeting. During this meeting you will recieve detailed information about the tender and the focus area. You will also able to ask questions.

Deadline to sign up is Febuary 9

Location
 Microsoft Teams

Time 10:00 – 12:00 CEST

Meld deg på