Bransjedag infrastruktur og veg – Vestland fylkeskommune

Kva skjer på fylkesvegane frå 2024? Og kva utfordringar og moglegheiter vil nye klima- og miljøkrav gje entreprenørar, rådgjevarar og fylkeskommunen som byggherre?

Infrastruktur- og vegavdelinga i Vestland fylkeskommune inviterer til bransjedag torsdag 15. februar.

Tidspunkt

Torsdag 15. februar 2024 kl. 09:00 - 15:00

Sted

Scandic Flesland Bergen

Om arrangementet

Program for bransjetreff 2024

Kl. 09:00: Velkomen v/Gunhild Vangsnes, leiar for planlegging og utbygging i VLFK, og innleiing v/Dina Lefdal, avdelingsdirektør for infrastruktur og veg i VLFK.

Kl. 09:15: Presentasjon av nye utbyggings- og vedlikehaldsprosjekt i fylket.

Kl. 10:15: Beinstrekk

Kl. 10:30: Framhald prosjektpresentasjon

Kl. 11:30-13:00: Lunsj med stasjonar

Kl. 13:00: Klima- og miljøkrav – våre forventningar til entreprenørar og leverandørar v/infrastruktur og veg, stab juridisk og anskaffingar.

Kl. 13:25: Korleis jobbar VLFK med krav og nye kriterier på klima/miljø i kontrakter på fylkesvegane? Ved seksjon for Vegforvaltning i VLFK.

Kl. 13:45: Beinstrekk

Kl. 14:00 – 15:00: Panelsamtale.

Deltakarar:

  • Arild Bøthun, Maskinentreprenørenes forbund (MEF)
  • Kåre Romarheim, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)
  • Alex Lunde, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
  • Hjalmar Olseth, leiar for juridisk eining, infrastruktur og veg i VLFK
  • Anniken Torset, miljørådgjevar for HRP/Vestland fylkeskommune

Panelsamtalen vert leia av Kjersti Granaasen, innovasjonspådriver​, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP)​.

Mer informasjon / Bransjetreff 2024 – Vestland fylkeskommune

 

 

Meld deg på