Markedsdialog om flomrespons, – framtidens lokale flomvarslingsverktøy

Gjennom anskaffelsesprosedyren før-kommersiell anskaffelse vil de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdalen utfordre markedet til å utvikle et innovativt verktøy for flomvarsling som kan predikere flom på lokalt nivå 1-3 dager før den inntreffer.

Tidspunkt

Onsdag 10. juni 2020 kl. 09:00 - 13:00

Sted

Teams Microsoft. Etter påmelding får du tilsendt link til arrangementet.

Om arrangementet

Skåppå Kunnskapspark leder prosjektet på veiene av Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal.

Flom og beredskap er et kommunalt ansvar. Spesielt for små kommuneadministrasjoner er dette et krevende ansvar, som påfører kommunene store kostnader i arbeidet med å håndtere flomsituasjoner, sikre innbyggernes trygghet og gjenopprette skader fra flomskader.

Ved å finne en ny løsning kan gevinsten være store samfunnsbesparelser knyttet til hver enkelt flom, og vil gagne både kommuner, vegmyndigheter, forsikringsbransjen og andre private næringsaktører.

Påmelding til markedsdialog HER

Program for dialogkonferanse, 2020

For mer informasjon om den pågående anskaffelsesprosessen se HER

Forskingsrådet har bevilget 8 millioner kroner til prosjektet