Invitasjon til dialogkonferanse om fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sortering

Statsforvalteren i Troms og Finnmark gjennomfører en dialogkonferanse med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til før-kommersiell anskaffelse. Hensikten med konferansen er å opprette dialog for å få kunnskap om det finnes fremtidige løsninger for å dekke Statsforvalteren i Troms og Finnmark sitt behov i markedet eller om det er mulig å utvikle dette.

Tidspunkt

Onsdag 14. juni 2023 kl. 09:00 - 10:30

Sted

Digitalt møte: MS Teams

Om arrangementet

Målgruppe

Leverandører eller konsortier som kan levere hele eller deler av en løsning for fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sorteringssystem. Forskningsgrupper involvert i relevante
fagområder som biologi, bioteknologi, systematikk, økologi, maskinteknikk, robotisering, digitalisering, databehandling og kybernetikk. Potensielle aktører innen næringsliv, forvaltning og
forskning.

Hva ønsker vi å diskutere under dialogkonferansen?

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har som mål å utvikle en fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sorteringssystem. Et slikt system vil kreve ulike komponenter for å dekke hvert trinn som er involvert i løsningen.

Vi trenger informasjon om løsninger som;
• Tekniske løsninger som i dag er tilgjengelige på markedet
• Potensial og begrensninger med dagens løsninger
• De viktigste utfordringene ved utvikling av automatisk sorteringssystem
• Kostnadene ved å utvikle en komplett løsning
• Estimater for hva det vil koste og drifte en komplett løsning
• Hvor lang tid det tar å utvikle en slik løsning
• De mest hensiktsmessige anvendelsesområdene for utvikling

Ved å invitere eksperter og leverandører/gründere til dialog, ønsker vi å avklare om en automatisert sorteringsløsning for pukkelaks er teknisk mulig og levedyktig. Vi ønsker også dialog
med andre brukere som har behov for tilsvarende løsning.

Praktisk informasjon om dialogkonferansen

Agenda

  • Introduksjon
  • Utfordringsbildet
  • Før-kommersiell anskaffelse
  • Spørsmål og svar

Sted: Digitalt – Microsoft Teams-møte
Tid: 14. juni 2023, 09:00 til 10:30.
Strømming: Møtet vil bli strømmet og vil bli holdt på norsk og engelsk.

Klikk her for å bli med i møtet

Møte-ID: 314 647 620 370
Passord: WY3GNt
Motta møteinvitasjon ved å kontakte Erik Drivdal

Én-til-én-møter
Etter dialogkonferansen vil det være mulig med én-til-én-møter.
Kontaktperson: Erik Drivdal, +47 37 32 11 39, erik.drivdal@statsforvalteren.no

Last ned dialognotatet

Se utlysningen på Doffin

Meld deg på