Dialogkonferanse Nytt sykehus i Drammen – sikkerhet, lås og beslag

Prosjekt nytt sykehus i Drammen skal gjennomføres med byggherrestyrte sideentrepriser hvor noen av byggene også skal gjennomføres som totalentrepriser. Det ble gjennomført dialogkonferanse våren 2018 i forhold til byggnær teknologi. Da ble det blant annet anbefalt fra leverandørene å ha en gjennomgående sikkerhetsentreprise hvor dører, lås og beslag var inkludert. Prosjektet har nå satt opp en entrepriseplan med 5401 Sikkerhet, lås og beslag som en gjennomgående sikkehetsentreprise hvor lås og beslag er inkludert, mens dører ikke er inkludert. Det er ønskelig med dialog rundt denne entreprisen og de fordeler og ulemper det gir å sette sammen entreprisen på denne måten.

Tidspunkt

Fredag 8. mars 2019 kl. 08:00 - 10:30

Sted

Energibygget, Grønland 67 (1.etg.), Drammen

Om arrangementet

Dersom dere som leverandører trenger mer informasjon eller klargjøring av noen av de ovennevnte punkter oversendes dette skriftlig til Stein Arne Meier, Prosjektleder IKT, E-post: Stein.Arne.Meier@sykehusbygg.no

MER INFORMASJON OG PROGRAM

PÅMELDING