Markedsdialog – mobilbasert spill for opplæring

Stavanger Universitetssykehus (SUS) inviterer til markedsdialog som en del av forarbeidet til anskaffelse av mobilbasert spill for opplæring.

Leverandører av digitale spill for opplæring inviteres til dialog som forberedelse til en forenklet, avgrenset konkurranse. Helse Stavanger HF bygger nytt universitetssykehus på Ullandhaug i Stavanger. I forbindelse med flytteprosessen har Helse Stavanger etablert et opplæringsprosjekt som utvikler et fullstendig opplæringsprogram. Som et element i dette arbeidet ønsker opplæringsprosjektet å bruke spillteknologi for en avgrenset del av opplæringen.

Tidspunkt

Torsdag 15. februar 2024 kl. 09:00 - 10:15

Sted

Digitalt på Teams

Om arrangementet

Dialogen består av to aktiviteter. Det gjennomføres en digital dialogkonferanse 15.2, denne etterfølges av mulighet for en-til-en møter 21. og 28.2.

Agenda kommer!

Påmeldingsfristen er 9.2.

Meld deg på