Partnernettverket: Innovasjon i driftskontrakter for vei

På LUPs Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV) spurte vi veieierne i 2021 "Hvordan lykkes med mer utvikling av nye, bedre løsninger og implementering av innovasjoner i kontraktsperioden for drift av veinettet?"
Nå skal flere driftskontrakter ut på anbud; og flere av veieierne har dialog med markedet for å få innspill på hvordan ta i bruk ny teknologi for å skape utvikling innen vegdrift.

Så vi spør igjen, for deling av oppdatert "god praksis"; Hvilke incentiver er hensiktsmessige? Hvordan implementere ny teknologi og tilrettelegge for nye løsninger i kontraktsperioden? Hva er nytt av løsninger på markedet som kan gi økte effekter/gevinster i driftsarbeidet?

Tidspunkt

Tirsdag 4. juni 2024 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Digitalt webinar

Om arrangementet

Målgruppe for webinaret er partnere i LUP som er veieiere av europa-, riks-, fylkes- og kommunale veier.

HOLD AV DATOEN

Mer informasjon og agenda kommer!

Meld deg på