Vi må ha mer miljøvennlig kunstgress – mer optimale løsninger etterlyses

Idretten, kommuner, fylkeskommuner og statlige bane- og anleggseiere som benytter kunstgress, setter nå for alvor trykk på etterspørselen etter mer miljøvennlige kunstgressflater. De aller fleste av Norges 1750 kunstgress fotballbaner inneholder tungmetaller og gummigranulat fra gamle dekk. Gummigranulatet kan være utfordrende "å holde styr på" og kan fort spres ut i naturen og i vann. Leverandører, produsenter og forhandlere utfordres nå av en samlet kundemasse til å få fortgang i utviklingen av mer miljøvennlige kunstgressflater og -anlegg som i tillegg tilfredsstiller funksjonalitet og lavere driftskostnader.

Tidspunkt

Onsdag 15. mai 2019 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Ullevaal Stadion, Sognsveien 75 A, Oslo

Om arrangementet

Norges Fotballforbund, en rekke offentlige bane-eiere og idrettslag ønsker velkommen til en dialogkonferanse der kjøpere og tilbydere skal møtes for å sette fart på utviklingen og tilbudet av mer miljøvennlige kunstgressflater. Hele verdikjeden ønskes velkommen; produsenter, underleverandører, forhandlere og agenter, anleggsentreprenører, fagmiljø og andre som har løsninger eller innspill på løsninger som kan bidra til mer miljøvennlig kunstgress. Både norske og utenlandske selskaper ønskes velkommen.

Tilbydere av kunstgress vil møte mange kunder som i nær fremtid, og lengre frem i tid, vil etterspørre miljøvennlige løsninger knyttet til kunstgress og kunstgress-anlegg. Vi oppfordrer alle kommuner / idrettslag og alle andre (spesielt offentlige) kunstgress-kjøpere til å melde seg på.

Hva kan vi etterspørre i dag – og hva kan vi etterspørre om 2, 5, 10 år?

Vi ønsker også de som tildeler tippemidler knyttet til idrettsbaner med kunstgress velkommen.

Programmet for dagen vil fokusere på hvorfor dagens kunstgress er et miljømessig problem, hvilke løsninger som finnes i dag og i fremtiden, markedspotensialet for mer miljøvennlige løsninger i Norge, Norden og Europa, og krav for øvrig til spesielt fotballbaner av kunstgress som egnethet, ulike bruk, egenskaper, krav til drift og driftskostnader.

Program for dagen (detaljert program kommer):

10.00     Oppstart og velkommen

10.20     Hvorfor er dagens kunstgressbaner et problem? Miljøperspektivet.

10.50     Presentasjon av behovet for nye, miljøvennlige løsninger kunstgress.

Offentlige oppdragsgivere presenterer nye anlegg og rehabilitering av gamle.

12.00     Lunsj

12.45     Dagens og morgendagens løsninger, potensial og utvikling.

Hva finnes i dag, og hva er mulig å kjøpe om noen år?

Hva bør vi etterspørre og tildele på når det gjennomføres konkurranser på kunstgress(-anlegg)?

13.45     Hvordan anskaffes miljøvennlige kunstgressbaner i Sverige?

14.15     Hva kan virkemiddelapparatet, støtteordninger og spillemidler bidra til for å sette fart på etablering av mer miljøvennlig kunstgress?

14.45 – 15.00     Avrunding og veien videre

 

Her kan du melde deg på dialogkonferansen.

Her finner du Doffin-utlysing og TED-utlysing. Konferansen er aktuell for europeiske leverandører.

Dialognotat – les mer om behovet og dialogen her

Invitation to preliminary market consultation for artificial turf – Dialogue document and programme in english

Mål for dagen: Gjøre kunder av kunstgress mer rustet til å etterspørre miljøvennlige kunstgressflater, og leverandørene mer rustet til å tilby miljøvennlige løsninger som kan være rimeligere å anlegge og drifte, og har gode bruksegenskaper.

Nasjonalt program for leverandørutvikling koordinerer felles etterspørsel og markedsdialog, i samarbeid med Norges Fotballforbund, FoU-prosjektet KG 2021 ved SiAT/NTNU med tilhørende samarbeidende kommuner og fylkeskommuner. Difi skal utarbeide bedre veiledning i anskaffelse av kunstgress.

Kunstgress fotballbane med gummigranulat i snøhauger.
Foto: Petter Haave