Dialogkonferanse – slambehandling for 13 kommuner

13 kommuner vest for Oslofjorden samhandler om å finne mulige løsninger for behandling av avløpsslam. Det nye avløpsdirektivet stiller strengere krav, og mer rensing gir mer slam. Man har funnet at det totalt vil dreie seg om 75.000 tonn slam (tørrstoff) for de 13 kommunene. Det er nå gjennomført en kartleggingsprosess for å se på behovet i kommunene, rammebetingelser og politiske signaler på feltet. Nå inviterer de til dialog med markedet i Næringslivets hus i Oslo 19. april, med mål om å få innspill fra ulike aktører om best mulig utnyttelse og håndtering av slammet.

Tidspunkt

Onsdag 19. april 2023 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Næringslivets Hus, Majorstua, Oslo

Om arrangementet

Bakgrunn

13 kommuner i Drammensregionen, Vestfold og Grenland har startet en felles prosess kalt «Sammen om slambehandling».  Her ønsker vi å samarbeide for å søke kunnskap om hva som er riktig retning å gå for å etablere en fremtidig slambehandling, og å gjennomføre en eller flere anskaffelser for å etablere en bærekraftig og fremtidsrettet løsning.

Vi tror at vi sammen kan få til bedre løsninger enn om vi gjør dette hver for oss. Våre erfaringer tilsier at volum er en viktig faktor for å etablere nye løsninger.  Sammen representerer vi i dag en slammengde på 75 000 tonn avvannet slam pr. år.

Alle kommunene er i gang med å bygge nye sekundærrenseanlegg eller nitrogenrenseanlegg.  Dette vil generere betydelig mer slam i tiden fremover.  Samtidig ser vi økte utfordringer gjennom forslag til ny gjødselvareforskrift og endret fokus fra EU med forslag om økte krav til energigjenvinning og resirkulering av næringsstoffer. Landbruket har vært vår foretrukne mottaker av biorest hittil.  Men vi er usikre om vi i fremtiden kan satse på landbruket som eneste avsetningskanal og ønsker å utvikle supplerende løsninger.

Vi ønsker dialog med ulike markedsaktører og kunnskapsmiljøer som kan gi oss innspill til hvilke aktuelle løsninger som finnes, hva det er behov for å utvikle videre og hvordan vi kan rigge konkurranser for å oppnå et best mulig resultat.

Se hele invitasjonen her: Invitasjon til dialog – sammen om slambehandling

Målgruppe

Målgruppen for dialogkonferansen er markedsaktører, kunnskapsmiljøer og andre relevante aktører i verdikjeden for slambehandling (se figur under), som vil bidra sammen med oss til å oppfylle behovene og målet med anskaffelsen(e)

 

Program for dialogkonferansen

  1. Velkommen
  2. Ramme for dagen
  3. On-boarding av deltagere
  4. Mål for dagen
  5. Bakgrunn for initiativet
  6. Hvem er vi 13 kommunene og hva er situasjonen i dag?
  7. Hva er behovet vårt?

LUNSJ – kl.11.30 – 12.15

  1. Hvordan rigge oss sammen for fremtiden?
  2. Innspill, tilbakemeldinger og spørsmål
  3. Veien videre

Mer informasjon om prosessen «Sammen om slambehandling»

Meld deg på