Revolusjonerende håndtering av overvannsrisiko med InnoVann

Innovasjonspartnerskapet InnoVann er i mål. Det er utviklet ny og revolusjonerende teknologi som gjør det mulig å enkelt kartlegge og vurdere risiko for oversvømmelse fra overvann. På dette seminaret vil du lære mer om løsningen og hvilken verdi det kan tilføre i din arbeidshverdag.

Tidspunkt

Torsdag 21. september 2023 kl. 10:00 - 15:30

Sted

Bærum kulturhus

Om arrangementet

I Norge står vi overfor stadig mer ekstreme værforhold, inkludert hyppigere og mer intense regnskyll. Klimaendringene gjør det stadig viktigere å ha oversikt over hvor og hvordan overvann kan føre til skade. For å håndtere denne utfordringen tok Bærum kommune initiativ til innovasjonsprosjektet fremtidsrettet overvannshåndtering – forkortet til InnoVann – i 2019. Konsortiet bestående av Envidan, SCALGO, SLA, Menon Economics og Aarhus Vand har utviklet en løsning sammen.

Nå er prosjektet ferdig, og vi har utviklet nye løsninger for kartlegging av overvannsrisiko, samt planleggingsmetoder for å få klimatilpasning inn i alle prosjekter og tverrfaglige arbeidsprosesser for kommunens administrasjon. Løsningene fokuserer på felles eierskap til problematikken og gir et helhetlig beslutningsunderlag for overvannshåndtering. Dette får du høre mer om den 21. September.

I tillegg til å høre om prosjektet, har vi også satt sammen et variert program med overvannsrelaterte temaer som byplanlegging, endringer i Plan- og bygningsloven og skader som følge av overvann. Om du ønsker, kan du også reservere tid til en egen gjennomgang av metodikken og verktøyet. Uansett vil du i løpet av dagen få muligheten til å delta i diskusjoner og nettverksbygging med andre deltakere, inkludert representanter fra andre kommuner, rådgivere og øvrige aktører i vann- og avløpsbransjen.

Vi oppfordrer alle som er engasjert i kartlegging av klimarisiko, klimatilpasning og arealplanlegging til å holde av dagen. Sammen kan vi bidra til å redusere konsekvensene av fremtidige styrtregn.

Program for dagen

09:30 Registrering og mingling
10:00 Velkommen
Lisbeth Hammer Krog, Ordfører i Bærum kommune
  Sammen for et klimarobust samfunn
Tba.
  Endringer i plan og bygningsloven – kommunenes ansvar og muligheter. Hvordan kan klimatilpasning bli lønnsomt?
Kim Paus, Førsteamanuensis ved NMBU
  Gir vi vannet nok plass i byplanleggingen?
Lise Anette Breivik, Landskapsarkitekt i SLA
  Klimaendringer og overvannsrelaterte skader
Forsikringsselskapet IF
  Erfaringer fra flomhendelser i Bærum kommune
Reidar Kveine, senioringeniør VA i Bærum kommune
11:30 Lunsj
  InnoVann
Bærum kommunes behov
Therese Holm Thorvaldsen, prosjektleder InnoVann i Bærum kommune
  Hva er InnoVann – oversikt over arbeidsmetodikk
for skybruddsplaner og nye verktøy
Torbjørn Friborg, Fagleder overvann i Envidan
  Nye arbeidsprosesser for overvann
Lise Anette Breivik, Landskapsarkitekt i SLA
  Samfunnsøkonomiske analyser av overvannstiltak
Torbjørn Friborg, Fagleder overvann i Envidan
  Pause
  Demonstrasjon av verktøy i SCALGO Live
Thomas Riis, Markedsansvarlig Norge i SCALGO
  Bærum kommunes erfaringer med skybruddsplaner og videre arbeid
Therese Holm Thorvaldsen, prosjektleder InnoVann i Bærum kommune
  1:1 demonstrasjon av InnoVann og diskusjoner med partnerne
15:30 Slutt

 

Vi ser frem til å ønske deg velkommen – påmeldingen er åpen!

Seminaret er gratis.

Meld deg på