Samling 3 – Bedre bestillerkompetanse av digitale løsninger

Dette er 3. og siste samling i et kunnskapsforløp som har til hensikt å øke bestillerkompetansen av digitale løsninger hos deltakende kommuner i Møre og Romsdal. Samlinga har fokus på "Utfordre markedet" - Hvordan involverer vi leverandører og markedet i forkant av konkurranseutlysing slik at vi får laget gode konkurransegrunnlag og dekt våre behov?

Tidspunkt

Fra tirsdag 5. mars 2019 kl. 10:30
Til onsdag 6. mars 2019 kl. 15:00

Sted

Hotell Scandic Alexandra Molde, Storgata 1-7, Molde

Om arrangementet

Det er leverandører av ulike digitale løsninger som skal levere til oss det vi har behov for. For det meste vil det da være leverandørene som innehar en nøkkelrolle i hvordan vi kan yte våre tjenester. Det blir avgjørende hvordan vi på en god måte involverer og samarbeider med leverandørene slik at vi får det vi vil ha.

Vi øver oss på å planlegge gode markedsdialoger slik at vi får best mulig utbytte av dem.

I tillegg blir disse temaene berørt: Forankring, delaktighet og engasjement hos ledelsen i digitaliseringsarbeidet, konkurransedokumenter, -grunnlag og konkurranseformer, målbilder og funksjonsbeskrivelser.

Her kan du lese litt om hvordan vi hadde det på samling 2.

Mellom kl 13-15 på dag 2, 6. mars, blir det et eget miniseminar om «Hvordan anskaffe innovasjon» – Nærmere gjennomgang av hvordan gjennomføre innovasjonskonkurranser og -prosesser som ide-konkurranser (prosedyren plan- og design), før-kommersielle anskaffelsesprosesser (FoU-unntaket), innovasjonspartnerskap (ny prosedyre fra 01.01.17) og konkurransepreget dialog (prosedyre). Dette i forbindelse med at Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut midler til gjennomføring av innovasjonspartnerskap og før-kommersielle prosesser, se her  og her.

Program samling 3 5.-6. mars Molde Bestillerkompetanse digitale løsninger