Informasjonsmøte om «Innovasjonsarena» 15.nov

I samarbeid med klyngen VIA infrastruktur, ønsker vi i LUP å informere om Innovasjonsarena 15.november 2023 – med entreprenørene og leverandørene i sentrum – som presenterer nye løsninger for bygging og vedlikehold av veg, bro og tunnel.
Statens Vegvesen og Nye Veier er medarrangører av denne innovasjonsarenaen - sammen med VIA Infrastruktur – næringsklyngen for transportinfrastruktur.

Tidspunkt

Onsdag 23. august 2023 kl. 09:00 - 10:15

Sted

Digitalt Teams-møte

Om arrangementet

LUP ønsker vi å synliggjøre hva denne arenaen kan ha av betydning for dere som er veieiere av fylkesveier (og også kommunale veier) og inviterer til dette digitale informasjonsmøtet.

I tillegg til informasjon om hva dere kan forvente å få ut av denne innovasjonsarenaen fra Helen Roth, daglig leder VIA, så vil Espen Lauvlund Nilsen i Troms & Finnmark fylkeskommune dele sin erfaringer fra tilsvarende konferanse i 2022, og hvilke nytteverdi det hadde for fylket.

Vi har også fått Anne Stine Johnson, leder for teknologi i Nye Veier, til å si litt om de 10 nye innovative løsningene for vegkropp, tunnel og konstruksjoner som utvikles med midler fra Grønn Plattform – så dere er tidlig orientert og kan vurdere disse i forhold til egne behov.

Se vedlagt program.

Meld deg på