Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser i Trondheim

Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut midler - Leverandørutviklingsprogrammet formidler og veileder i hvordan gjennomføre innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelses-prosesser.

Tidspunkt

Torsdag 28. februar 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Statens Hus, Prinsensgt. 1, Trondheim

Om arrangementet

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye, eller betraktelig bedre, løsninger. 

Det lyses nå ut midler som skal brukes til å løse betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid. Utlysingen kommer i starten på februar – følg med! 

Fremgangsmåtene som legges til grunn for samarbeidet mellom offentlig behovseier og bedrifter/leverandører og FoU-miljø er prosedyren innovasjonspartnerskap (beskrevet i forskrift om offentlige anskaffelser) og før-kommersiell anskaffelses-prosess (FoU-unntaket i regelverket om off. anskaffelser).

 I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling ønsker Innovasjon Norge og Forskningsrådet velkommen til informasjonsmøte og seminar 28. februar kl 10-14 på Statens Hus i Trondheim.

Påmelding her (det er gratis å delta).

Her vil du få informasjon om midlene og søkeprosessen; Hva søker du om? Hva må innholdet i en søknad være? Hvordan skriver du søknaden? Hvilken bistand kan dere få i søknadsprosessen? Hvordan foregår søkeprosessen hos Innovasjon Norge og Forskningsrådet? Søknadsfrist er 10. april.

På dette møtet/seminaret vil dere få en grundig gjennomgang av hvordan et innovasjonspartnerskap og en før-kommersiell anskaffelsesprosess foregår. Her går vi igjennom metodikk, regelverk, konkurransegjennomføring, og ikke minst hva som kreves av den offentlige prosjekteieren i gjennomføringen av slike innovasjonsprosesser. Vi ser på hvilken fremgangsmåte som passer best, hvordan FoU-kontrakter kan brukes i anskaffelser og hvordan legge mest til rette for innovasjon. Innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelser er innovative anskaffelser med høy innovasjonsgrad som også inkluderer FoU-faser.

Det er en fordel for søknaden at metodene er forstått og hvilke roller det offentlige og det private har i gjennomføringen.

Møtet/seminaret er for ledere, fagansatte og innkjøpere i offentlige virksomheter, for bedrifter med ideer til løsninger som det offentlige kan ha behov for, og FoU-miljø som har kunnskap som kan bidra til innovasjon i offentlig og privat sektor. Søkere til midlene som Innovasjon Norge og Forskningsrådet lyser ut er offentlige virksomheter (kommuner, fylkeskommuner, stat).

Program:

10.00     Velkommen – behovet for mer offentlig og privat samarbeid

10.15     Innovasjon Norge informerer om midlene det kan søkes på for gjennomføring av innovasjonspartnerskap v/Sunniva Fjelde

10.45     Forskningsrådet informerer om midlene det kan søkes på for gjennomføring av før-kommersielle anskaffelser v/ Idun Lyngstad

                Spørsmål og svar.

11.15     Et eksempel på før-kommersiell anskaffelses-prosess; Utslippsfrie hurtigbåter v/Lars Fabricius, prosjektleder Trøndelag fylkeskommune

11.30     Lunsj

12.00 – 14.00     Hvordan anskaffe innovasjon? Vi ser nærmere på hvordan vi gjennomføre et innovasjonspartnerskap og før-kommersielle anskaffelsesprosesser v/ prosjektleder Hilde Sætertrø, Nasjonalt program for leverandørutvikling.