Sammen om helseinnovasjon!

Innovative anskaffelser handler om å åpne for nye typer samarbeid på tvers av ulike sektorer. Innovasjon skjer ikke i isolasjon, men om alle krefter drar sammen vil vi oppnå resultater som kommer hele samfunnet til gode. Denne formiddagen skal vi løfte fram gode eksempler på alt det spennende som skjer når vi forener krefter og samarbeider bredt.

Tidspunkt

Torsdag 31. mars 2022 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Innovative offentlige anskaffelser (IOA) er en del av løsningen i arbeidet med en mer bærekraftig helse og omsorgstjeneste. Det har Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) erfart gjennom mer enn 80 ulike helse- og omsorgsrelaterte innovative anskaffelser.

Møt helseledere, leverandører og andre aktører denne formiddagen når vi i LUP inviterer til samtaler om hva vi lykkes med, hva vi må bli bedre på, og hvordan vi sammen kan stake ut den videre kursen for dette arbeidet. Her kan du plukke opp mange gode tips enten du jobber i en offentlig virksomhet, er leverandør eller en del av virkemiddelapparatet.

Se sendingen HER.

PROGRAM

09.00 Velkommen ved konferansier Riche Vestby fra LUP

09:05 Vi får presentert regjeringens ambisjoner, og refleksjoner fra KS og NHO rundt arbeidet med innovative offentlige anskaffelser (IOA) på helseområdet så langt og hvor går vi videre.
Med: Ellen Moen Rønning-Arnesen (statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet), Per-Øyvind Langeland (NHO) og Kristin Weidemann Wieland (KS)

09.20 Bedre helsetjenester med IOA
Sårbare kreftpasienter kan følges opp hjemmefra, innbyggere får trygg oppfølging med velferdsteknologi og AMK med video gir viktig hjelp i krisesituasjoner.
Med: Ingrid Stenstadvold Ross (Kreftforeningen), Ingunn Olsen (Sykehuset Østfold), Lise-Mette Lindland (Vestre Viken HF) og Kari Eidnes Bjørkheim (E-helse Vestland)

09.45 IOA skaper muligheter for gründere
Innocom, Retrams AS og Diffia er tre bedrifter som har utviklet nye spennende løsninger. Her får vi vite litt om hva de har fått til og høre deres refleksjoner om reisen de har vært med på.
Med: Stein-Asle Øvrebø (Retrams AS), Hege Eiklid (Innocom), Soheil Dabestani (Diffia) og Kjersti Granaasen (LUP)

Pause

10.40 Tett samarbeid = suksess
Innovative anskaffelser handler om samarbeid på tvers av sektorer og virksomheter og om å bygge på tillit og respekt for hverandres kompetanse. Dette må vi lykkes med om vi skal skape gode løsninger for innbyggere og helsearbeidere og samtidig bygge fremtidens helsenæring.
Med: Anne Romsaas (KS), Arild Kristensen (Norwegian Smart Care Cluster), Sturle Hamre (Offentlig fellesinnkjøp på Agder/OFA) og Kristin Standal (Velferdsteknologiprogrammet)

11.00 Går det for sakte? Trenger vi flere kriser?
IOA er en del av løsningen for en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Aktiviteten på området vokser og innovasjonshøyden øker, men arbeidet er bare i startgropen. Hva kan vi kan gjøre for å komme videre?
Med: Christian Skattum (OUS), Lena Nymo Helli (Norway Health Tech), Jorunn Birgitte Gjessing-Johnrud (Innovasjon Norge) og Stig Bang-Andersen (LUP)

11.25 Vi er på vei – ledervisjoner for tiden som kommer
LUP har 27 offentlige partnere med tydelige ambisjoner på området. Vi får høre fra to spennende virksomheter som har gått fra ord til handling.
Med: Bente Hayes (Sykehusinnkjøp) og Brede Skaalerud (Kristiansand kommune)

11.50 Doktor innovasjon, Ida Susanna Fattha, oppsummerer dagen og gir oss sitt perspektiv på Sammen om helseinnovasjon

12:00 Takk for i dag!

 

Påmelding

Meld deg på