Digital dialogkonferanse – Hvordan kan LUP styrke sin strategiske kommunikasjon?

Vi planlegger å lyse ut konkurranse for kjøp av tjeneste for utforming av LUPs nye kommunikasjonsstrategi og -rådgivning. I denne forbindelse inviterer vi til dialogkonferanse.

Tidspunkt

Fredag 20. august 2021 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Digital dialogkonferanse på Teams. Påmeldte får tilsendt lenke til møtet ved påmelding.

Om arrangementet

Formålet med dialogkonferansen er å presentere Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) sitt behov og motivere markedet til å foreslå tidsriktige og gjerne fremtidsrettede løsninger. Samtidig ønsker LUP innspill fra markedet på hvordan leverandørene ser for seg at behovene best kan dekkes.

Dette vil sette oppdragsgiver bedre i stand til å utarbeide konkurransegrunnlaget, som blir ferdigstilt i etterkant av dialogmøte. Samtidig får deltakerne på dialogmøtet informasjon om oppdragsgivers behov, slik at de blir bedre forberedt på å levere tilbud, og eventuelt utvikle nye og bedre løsninger.

Leverandørdialogen vil bli annonsert åpent på Doffin som veiledende kunngjøring.

MELD DEG PÅ HER

Program:

  • Velkommen og mål for møtet
  • Beskrivelse av behov
  • Veien videre i prosessen
  • Spørsmål og dialog

Utfordringen vi ønsker løst:

Kommunikasjonsarbeidet vårt så langt = mye bra, men fortsatt en del ugjort.

Kommunikasjonsarbeidet må «henge sammen med» programbeskrivelsen vår og hjelpe oss mot å nå våre mål

  • Bred målgruppe – som skal nås med mye informasjon, i mange ulike flater og med riktig «timing»
  • Vi mangler en plan – Hvem gjør hva, når og hvordan, og hvorfor gjør vi det?
  • Vi har ulik kompetanse internt og samtlige trenger faglig påfyll og støtte for å øke kapasitet og treffsikkerhet.
  • Vi trenger hjelp til historiefortellingen

Se her for dialognotat. 

Se her for behovsbeskrivelse (vedlegg 1 dialognotat).

Se her for Programbeskrivelse for LUP

Se her for presentasjonen fra dialogkonferansen 20.8.21

Fra innsikt til konkurransegrunnlag

Innsikten fra dialogen planlegges brukt til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for en påfølgende anskaffelse. Vi ønsker at du som leverandør deler din kunnskap om de mulighetene som finnes og svarer så godt som mulig på spørsmålene avslutningsvis i dialognotatet.

Meld deg på