Grønne bygganskaffelser – så mye kan du spare

Hvordan kan offentlige byggherrer stille klimakrav når de skal rehabilitere eller bygge nytt? Hva kan byggebransjen levere? Koster det mer å bygge grønt? Hvilken gjennomføringsmodell er best egnet når man skal tenke sirkulærøkonomi?
Foto: Hundven-Clements/LINK Arkitektur

Tidspunkt

Tirsdag 7. mars 2023 kl. 09:00 - 10:30

Sted

Digitalt / webinar

Om arrangementet

Disse spørsmålene går EBA, KS, Viken fylkeskommune, Grønn Byggallianse, DFØ og Leverandørutviklingsprogrammet sammen for å svare på gjennom et kompetanseløft for grønne bygganskaffelser. Gjennom ny veiledning og praktiske eksempler vil vi vise hvordan stat, kommuner og fylkeskommuner kan gjøre klimavennlige og sirkulære bygganskaffelser.

Kompetanseløftet starter med et webinar 7. mars. Det følges opp med fysiske seminarer rundt i landet der temaet vil bli grundigere gjennomgått og det vil legges til rette for dialog og bistand for de som ønsker det. Første seminar vil være på Østlandet i Viken fylkeskommune. Målgruppen er offentlige innkjøpere, politikere, prosjektledere, rådgivere, entreprenører og leverandører.

Program

  • Innledning: Katharina Bramslev, Daglig leder, Grønn Byggallianse
  • Hvordan kutte 15-20% CO2 uten kostnad – anbefalte minimumskrav til materialer: Rolf Hagen, Context
  • Hvordan nå Parisavtalsens mål – kost/nytte betraktninger: Catharina Bjerke, Veidekke ASA
  • De rettslige rammene for grønne anskaffelser: Morten Goller, Advokatfirmaet Wiersholm
  • Politisk forankring og gjennomføring av grønne anskaffelser: Alf Kaare Stokker, prosjektleder, Asker Kommune
  • Ulike modeller og muligheter for gjennomføring – tidlig involvering av entreprenører: Morten Aagaard, Marstrand

Praktisk informasjon

Arrangementet er gjennomført. Se opptak av webinaret her.

Meld deg på