Nyheter innen offentlige anskaffelser

Det offentlige er en stor innkjøper av varer og tjenester og har stor innkjøpsmakt. Tilnærmet kr. 700 mrd for 2023. Strenge krav til at det offentlige skal gå foran og vise vei i transformasjonen, og det stiller nye krav til bedriftene som skal delta i anbudsprosessene.

Tidspunkt

Tirsdag 18. april 2023 kl. 08:30 - 12:00

Sted

Næringsforeningen i Stavangerregionen, Rosenkildehuset, Strandkaien 6, 4005 Stavanger

Om arrangementet

Næringsforeningen i Stavangerregionen inviterer i samarbeid med NHO, Nasjonalt program for leverandørutvikling og Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig til en fagdag innen offentlige anskaffelser. Målgruppen for møtet er leverandører som selger varer og tjenester til det offentlige, og alle innkjøpere i det offentlige som deltar i anbudsprosesser.  Innlederne vil dele siste nytt innen regelverket og anbudsprosesser for å sikre at regionens bedrifter er i forkant. Blant tema som tas opp er:

  • Nytt på regelverksiden, FOA, EU, KOFA mfl.
  • Det grønne skiftet er helt avhengig av nye innovative løsninger, og det kommer ikke av seg selv
  • Hvordan sikrer vi oss at leverandører har innsikt i det offentliges behov og innkjøperne i nye løsninger fra næringslivet?
  • Informasjon om kommende utlysninger i vår region særlig innenfor bygg og anlegg
  • Eksempler på miljøvennlige og innovative anskaffelser
  • Rettslige rammer for klima og miljøhensyn ved offentlige anskaffelser, inkl. regjeringens forslag til endringer i FOA § 7-9
  • Miljøsertifisering som konkurransefortrinn
Meld deg på