Informasjonsmøte Oslo: 100 millioner kroner lyses ut til innovative anskaffelser!

Innovasjon Norge og Forskningsrådet søker modige og ambisiøse norske kommuner og etater som er på jakt etter helt nye løsninger - Leverandørutviklingsprogrammet skal formidle og veilede i selve gjennomføringen.

Tidspunkt

Torsdag 14. mars 2019 kl. 09:30 - 13:30

Sted

Forskningsrådet
Drammensveien 288 Lysaker

Møterom Auditoriet Moser

Om arrangementet

85-90 MNOK skal brukes til å utvikle løsninger på betydelige samfunnsutfordringer, og hvor løsningene skal bli utviklet gjennom et offentlig-privat samarbeid.
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Leverandørutviklingsprogrammet ønsker velkommen til informasjonsmøte!Videre får du høre om hvordan Statens vegvesen  arbeider med innovasjon og offentlig/ privat samarbeid.

Vi legger opp til en to-delt dag med informasjons om utlysningen og søkeprosessen før lunsj, og et minikurs i anskaffelse av innovasjon etter lunch. Du kan delta på en eller begge deler. Videre får du høre om hvordan  arbeider med innovasjon og offentlig/ privat samarbeid

Program og påmelding

Mer info her

 

Har du spørsmål til arrangementet ta kontakt med:

Tom Skyrud : tsk@forskningsradet.no

Ann-Mari Skinne : Ann-Mari.Skinne@innovasjonnorge.no

Gørill Horrigmoe: gorill.horrigmoe@nho.no