Hvordan etterspørre sirkulære løsninger?

I samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), inviterer Klimapartnere offentlige virksomheter til et webinar, for å dele verktøy, erfaringer og konkrete eksempler.

Tidspunkt

Onsdag 30. november 2022 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Innkjøp er en stor del av enhver aktør sine kartlagte klimagassutslipp. Her ligger også mulighetene for hvordan vi kan etterspørre fremtidsrettede og smarte løsninger på klimautfordringene. Og, hva kan vi gjøre i innkjøpsprosessen som både gir reduserte utslipp og videreutvikler produktene?

Meld deg på her

Program

  • Introduksjon – Simen Windheim, Prosjektleder, Klimapartnere
  • Anbefalinger og prioriteringer for å vektlegge sirkulære løsninger i innkjøp – Miriam Odden, Rådgiver for grønne og innovative anskaffelser, DFØ
  • Praktiske verktøy og gode eksempler for smarte og innovative anskaffelsesprosesser – Elisabeth Smith, Innovasjonspådriver, LUP
  • Spørsmål

På møtet vil du få:

– Lære hvordan etterspørre sirkulære løsninger gjennom anskaffelser.

– Innsyn i DFØs rikholdige verktøykasse og kunnskap om DFØs kompetansetilbud.

– Introduksjon til LUPs planleggingsverktøy, som viser forankring, oppstart, behovskartlegging og markedsdialog av en innovativ anskaffelse.

– Presentasjon av LUPs nye digitale løsningsarkiv på gjennomførte anskaffelser, Finn løsninger

– Informasjon om støtteordninger for sirkulære løsninger.

Meld deg på