Markedet inviteres til innspill til nye løsninger til drikkevannsledninger som reduserer vannlekkasje og som er gravefri

Trondheim og Oslo kommuner går foran i fornyelse av vannledningsnettet og ønsker å stimulere markedet til nye løsninger som reduserer vannlekkasje og som øker fornyelsestakten av ledningsnettet. Det etterlyses nye og bedre metoder som motvirker etterslep av fornyelse, reduserer lekkasjer, minsker kostnader knyttet til fornying og som reduserer vedlikeholdskostnader av vannsystemet. Løsningene forventes være bedre for miljøet; føre til mindre inngrep i nærmiljøet og mindre CO2-utslipp.

Tidspunkt

Tirsdag 15. oktober 2019 kl. 10:00 - 16:00

Sted

Oslo kommunes konferansesenter i Storgata 51, 0182 Oslo

Om arrangementet

Trondheim og Oslo kommune har fått for-prosjektmidler fra Norges Forskningsråd for å undersøke behovet og muligheter for et hovedprosjekt som har som mål å utvikle nye og bedre løsninger knyttet til vedlikehold og fornying av vannledninger i Norge. Markedet inviteres til dialog hvor leverandører og alle aktører kan komme med innspill til mulige løsninger, og til hvordan utviklingen av løsningene kan legges opp, og hva som kreves for å gjennomføre utviklingsarbeidet. Disse innspillene blir grunnlaget for et hovedprosjekt. Hvis hovedprosjektet blir satt i gang blir markedet invitert inn til en innovasjonskonkurranse i form av en før-kommersiell anskaffelse, og får mulighet til å inngå utviklingskontrakter med kommunene for å utvikle de nye løsningen. Forskningsrådet kan gi opptil 14 mill til dette prosjektet, og som primært skal gå til bedrifter og aktører som er med i utviklingen.

Målgruppe for konferansen er alle leverandører, entreprenører, utviklere, konsulenter, forskningsmiljøer (universiteter, høgskoler og institutter) og rådgivere som ønsker å bidra til å utvikle nyttige løsninger for det norske, europeiske og internasjonale drikkevannsmarkedet. Kommunene er også interessert i andre bransjer som kan tenkes å ha overførbar teknologi.

Les mer om behovet, dialogen og program for dialogkonferansen i dialognotatet her.

Her finner du Doffin-utlysingen.

Meld deg på dialogkonferansen her. Helst innen 10. oktober, men alle får delta selv om de melder sin deltakelse etter den 10. okt.

Dialogkonferansen er starten på en dialog som fortsetter med muligheten for en-til-en-møter mellom leverandører og kommunene. Her kan leverandørene, og eventuelt konsortier som ønsker å gå sammen om å utvikle, snakke med kommunene konfidensielt om sine ideer til løsning. Disse innspillene vil bli behandlet som forretningshemmeligheter.

Tilnærminger til utfordringen blir belyst på dialogkonferansen gjennom temaene: Strømper, løsninger for eksisterende rør men som ikke er strømpe, løsninger som går utenom eksisterende rør. Innspill til alle andre løsninger, og deler av løsning er velkommen.

For spørsmål kontakt Frode Selvik i Trondheim kommune: frode-andrew.selvik@trondheim.kommune.no