Smartere Transport Bodø – Leverandørkonferanse

Hvorfor er det viktig å tenke smart i forbindelse med transport?
Vi trenger god mobilitet som ivaretar klima og miljøtilsyn.
Fremtidens transportløsninger er bærekraftige, brukertilpassede og kostnadseffektive. Under leverandørkonferansen får vi presentert det som er gjort i prosjektet Smartere transport, hvilke løsninger som er brukt og hva som kan være fremtidens løsninger.
Vi får høre fra fylkeskommuner, kommuner og regioner hvordan de jobber for smartere transportløsninger og fortelle om sine fremtidige behov. Og flere leverandører kommer og presenterer løsninger.

Tidspunkt

Onsdag 23. november 2022 kl. 08:15 - 15:30

Sted

Kraft - Tolder Holmers vei 4

Om arrangementet

Nordland fylkeskommune vant hovedpremier på 50 millioner kroner i den nasjonale konkurransen Smartere Transport. Prosjektet Smartere Transport Bodøs mål er å redusere klimautslipp ved å endre reisevaner. Målet er å tilby en sømløs reiseopplevelse og gi publikum tilgang til informasjon og tjenester som bidrar til mer effektiv transport. Ved å tilby åpne data skal det også legges et grunnlag for lokal og regional innovasjon.

På leverandørkonferansen presenterer vi det som er gjort i Smartere Transport-prosjektet, hvilke løsninger som er brukt og hva som kan være fremtidens løsninger. Vi vil også høre fra Troms og Finnmark fylkeskommune, Hadsel kommune, Narvik kommune, Lofotrådet og Svalbard – hva de jobber med innen teamet smartere transport og hvilke utfordringer de står ovenfor.

Mobility Forus, Kobla, Otto og Nordkontakt vil presentere ulike løsninger de har bidratt med i Smartere transport prosjektet og i tillegg får vi møte spennende startup som pitcher helt nye løsninger.

På slutten av dagen kjører vi på med «innovasjonsworkshop». Her ser vi nærmere på den digitale løsningen «Opplev Bodø» og jobber med business case «fra pilot til produkt».

Velkommen!

 

 

Meld deg på