Dialogkonferanse: Styrket oppfølging av kreftpasienter gjennom digitale helsetjenester

Helse Vest ønsker dialog med leverandører av løsninger for digitale helsetjenester som kan støtte helsepersonell og kreftavdelingene i oppfølging av kreftpasienter når de ikke er inne på sykehuset.

Tidspunkt

Mandag 27. november 2023 kl. 09:00 - 11:30

Sted

Digitalt møte

Om arrangementet

Før man går i gang med ei anskaffelse trenger man mer innsikt i de ulike løsningene som finnes i markedet i dag. Prosjektet er kjent med rammeavtalen innenfor digital hjemmeoppfølging, men vil i dialogfasen ikke bare begrense innsamlingen av innsikt kun til denne. Dette fordi man trenger en bredere forståelse for mulighetsrommet rundt hvilke behov de ulike løsningene vil kunne dekke, før man lander på hva slags anskaffelse man ønsker å gjennomføre.

Kreftområdet er prioritert og skal løses først, men det er også  interessant med løsninger som også kan brukes for andre pasientgrupper. Et sentralt spørsmål man ønsker å få svar på, er om en generisk løsning som kan brukes til flere pasientgrupper, versus en spesialisert løsning for kreftpasienter vil gi størst verdi på kort og på lang sikt.

Agenda kommer!

 

Meld deg på