Finn løsninger for fremtidens sykehus

I møte med fremtidens kapasitetsutfordringer i helsevesenet, må sykehus bli bedre på å ta i bruk innovasjon for å effektivisere driften. I dette webinaret presenteres tre innovative løsninger som kan løse noen av de mest pressende utfordringene i helsesektoren.

Tidspunkt

Torsdag 21. mars 2024 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Dette arrangementet har vært. Se opptak fra webinaret her. 

Løsninger utviklet gjennom innovative offentlige anskaffelser, søker etter flere offentlige virksomheter som er interessert i å gjenbruke dem. De er ferdig utviklet, pilotert eller allerede i drift og klare til å anskaffes av flere sykehus.

Webinaret vil inneholde korte presentasjoner fra leverandørene og deres oppdragsgivere, slik at du kan få et inntrykk av løsningene, og vurdere om de er relevante for din virksomhet.

1. Kontaktløs måling av pust og puls: Trondheims-bedriften Vitalthings har utviklet verdens første kontaktløse pasientmonitor for måling av pust og puls. Dette gir helsepersonell bedre oversikt over pasientene gjennom kontinuerlig overvåking direkte fra telefonen. Pasientene føler seg tryggere, og liggetiden på sengeposter reduseres. Løsningen har bestått akseptansetesten med St. Olavs hospital og forventes å få medisinsk godkjenning i løpet av 2024.

 • Bedrift: Vitalthings med DNV Imatis
 • Oppdragsgiver: St. Olavs hospital

 

2. Kontrolltårn for operasjonsplanlegging: Oslo universitetssykehus (OUS) har fått utviklet et digitalt planleggingsverktøy som forenkler og effektiviserer operasjonsvirksomheten. Dette reduserer antallet avlyste operasjoner, forbedrer arbeidshverdagen for de ansatte og øker utnyttelsen av operasjonssalene. Løsningen har bestått akseptansetesten med OUS og er klar til å bli tatt i bruk av flere sykehus.

 • Bedrift: KPMG med ServiceNow, Neo Consulting og Comte Bureau
 • Oppdragsgiver: Oslo universitetssykehus

 

3. Finn frem på sykehus: Trondheims-bedriften MazeMap har utviklet en kartløsning som hjelper pasienter, besøkende og ansatte på sykehuset med å finne frem til riktig rom. Dette gjør pasienter og besøkende mer selvhjulpne, i tillegg til at sykehuset sparer tid, ressurser og penger ved å forhindre at pasienter går seg vill og kommer for sent til timen sin. Løsningen ble satt i drift på Sunnaas sykehus høsten 2023. Du får også høre om MazeMap sin nyutviklede løsning som hjelper sykehusansatte med å finne lokasjonen til medisinsk utstyr.

 • Bedrift: MazeMap
 • Oppdragsgiver: Sunnaas sykehus

 

Hvorfor det er smart å gjenbruke innovasjon

Offentlige virksomheter har mye å lære av hverandre, spesielt når det gjelder innovasjon. Ved å gjenbruke innovasjoner kan du spare utviklingskostnader, unngå blindveier og raskere høste gevinstene. Du kan dra nytte av andres erfaringer fra pilotprosjekter og drift for å lette implementeringen i egen virksomhet og ende opp med en enda bedre løsning. Samfunnet får mer igjen for skattekronene når offentlige virksomheter tar en aktiv rolle i å spre innovasjon, i stedet for å utvikle løsninger på de samme problemene parallelt.

På webinaret møter du:

 • Riche Vestby, innovasjonspådriver helse, omsorg og velferd i LUP
 • Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen
 • Vitalthings v/ medisinsk ansvarlig og anestesilege Ole Kristian Forstrønen Thu
 • St. Olavs hospital v/ assisterende klinikksjef og overlege Lars Erik Laugsand
 • KPMG v/ partner Tormod Lysne Voje
 • Oslo universitetssykehus v/ prosjektleder Odd Arild Lehne
 • MazeMap v/ administrerende direktør Thomas Jelle
 • Sunnaas sykehus v/ prosjektleder Bjørn Håvard Kleven
Meld deg på