Dialogkonferanse Ski vest – ny ungdomsskole og barnehage

Ski kommune ønsker dialog og samspill med leverandører og fagmiljø, og inviterer interesserte arkitekter, rådgivende ingeniører og leverandører til leverandørdialog om ny ungdomsskole og barnehage.

Tidspunkt

Tirsdag 27. august 2019 kl. 09:00 - 14:00

Sted

Thon Hotel Ski, Jernbaneveien 8, 1400 Ski

Om arrangementet

Dialogkonferanse er et ledd i arbeidet med å skaffe seg mer kunnskap om løsninger for å oppnå den skolen og barnehagen Ski kommune ønsker seg. Det er ønskelig å innhente mer kunnskap for å sikre at Ski vest – ungdomsskole og barnehage blir mest mulig framtidsrettet og driftsøkonomisk bygg.

Kommunen ønsker innspill til mulige løsninger og tenkemåter når det gjelder:
– Oppnåelse av målene for «Ski vest – ny ungdomsskole og barnehage»
– Det er i prosjektet ønskelig å være spenstig innenfor prosjektets ramme når det gjelder målsettinger for fremtidsrettede tekniske løsninger for klima, energi og innemiljø.
– Valg av hensiktsmessig anskaffelsesprosedyre. Prosjektet vurderer å benytte Åpen anbudskonkurranse og utlyse en samspillsentreprise.

Påmeldingsfrist 22.8.2019 til Ulla.Listerud@ski.kommune.no eller Beate.Haugsjordet@ski.kommune.no

Invitasjon og program for dialogkonferanse finner du her.

#Dialogkonferanse #Leverandørkonferanse #Innovativ offentlig anskaffelse #Innovativeanskaffelser #SkiKommune