Metoden i ni steg

Avklare — hva vi egentlig trenger.

I denne første fasen handler det om å tilbringer tid med behovet før man begynner å vurdere løsninger.

Kom i gang

Forankre - en innovativ anskaffelsesprosess

En innovativ anskaffelse må forankres skikkelig fordi måten man kjøper på og hva man kjøper vil være ukjent for mange.

Kom i gang

Kartlegge - behov og brukere

"Spør dem som har skoene på", heter det i ordtaket. Det gjelder også for innovative anskaffelser.

Kom i gang

Undersøke - marked og mulige løsninger

Det er smart å bruke noen timer på å undersøke om det finnes nye produkter eller tjenester som kan løse behovet på en bedre måte.

Kom i gang

Dialog - om mulige løsninger

I markedsdialogen presenterer man behovet for markedet og får innspill til mulige løsninger.

Kom i gang

Veivalg — kjøpes, eller må det utvikles?

Den samlede innsikten fra de første fasene skal gi svar på om løsningen på behovet allerede finnes eller om den må utvikles.

Kom i gang

Forberede - konkurransegrunnlag og utlysning

Det er spesielt viktig at man ikke stenger døren for innovasjon når man lager konkurransegrunnlaget

Kom i gang

Gjennomføre — velge tilbud og inngå avtale

I en innovativ anskaffelse må den offentlige virksomheten ha mot og risikovillighet til å prøve noe nytt.

Kom i gang

Oppfølging — bruke avtalen og ta ut gevinster

I den siste fasen handler det om å bruke avtalen for å forløse de gevinstene som man ønsket at den innovative anskaffelsen skal gi.

Kom i gang