Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Møt GreenStock – gründerne som fant sin første, offentlige kunde på dialogkonferanse

GreenStock er en digital plattform for dem som ønsker å ombruke materialer og inventar. GreenStock deltok på dialogkonferanse for den innovative anskaffelsen "ombruk av byggemateriale" i 2018, og gjennom dialogkonferansen kom de i kontakt med sin første, offentlige kunde! I dette intervjuet deler Michael Curtis og Katja Samara sine erfaringer med å selge til det offentlige.

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Haukeland Universitetssjukehus gikk nye veier for å vekke interesse i markedet

Kirurgisk sterilt gjenbruksutstyr – hvor er utstyret?

Sikker prøvetaking i hjemmet – er det mulig?

Sykehuset Østfold HF inviterte nylig markedet til dialog om innovasjonspartnerskapet Sikker prøvetaking og analyse i hjemmet utført av pasient.

Tid for innspill

I løpet av 2020 vil Vestre Viken HF gjennomføre en konkurranse for å inngå ett eller flere innovasjonspartnerskap som har til formål å utvikle nye løsninger for videobasert dialog med innringer til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Dialogen med markedet høsten 2019 ga mange gode innspill til behovsbeskrivelsen som er hensyntatt i arbeidet med konkurransegrunnlaget. Nå foreligger en 0,8-versjon som prosjektet ønsker tilbakemeldinger på i en høringsrunde. Så er du leverandør eller har en annen interesse inn i prosjektet; nå er tiden for å gi de siste innspill til eventuelle endringer.

Aktuelt

Nyansatt pådriver

Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har engasjert Elisabeth Smith som innovasjonspådriver i programmet. Med mange års erfaring fra å arbeide med nordiske innovasjonsprosjekter vil hun bli en verdifull ressurs for programmet.

Nyansettelse!

Nasjonalt program for leverandørutvikling har engasjert Solveig Dolen Nesje som arrangementskoordinator i programmet. Solveig blir en nyttig og etterspurt ressurs som flere kommer til å bruke flittig. Velkommen til oss!

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322