Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Rogaland fylkeskommune tester ut BVP

Rogaland fylkeskommune kom inn som partner i Leverandørutviklingsporgrammet i september og er i gang med anskaffelse med elementer fra BVP-metoden (Best Value Procurement) hvor kvalitet settes over timepris.

Les innlegg

Leverandørkonferanser – designet for å øke bedriftenes markedstilgang

Mange bedrifters innovasjoner, produkter og løsninger når aldri fram til det offentlige markedet. Derfor har vi utarbeidet leverandørkonferanser for å komme problemet til livs. Her deler vi suksessfaktorer og konkrete tips basert på erfaringene vi har gjort oss.

Tilhørende anskaffelse

Leverandørkonferanse, utslippsfrie bygg- og anleggsplasser. Behov møter løsning.

Tilhørende anskaffelse

Vellykket test av ledelyd for Statens vegvesen

Statens vegvesen og leverandøren Trafsys AS inngikk i 2018 et innovasjonspartnerskap for å utvikle en løsning som gjør det sikrere for bilister å redde seg selv ut av tunneler ved uforutsette handelser som f. eks brann. Nå er resultatene fra de første testene klar. - To tredjedeler av de som skjønte at lyden var der for å hjelpe gikk riktig vei ut av tunnelen ved hjelp av lydsignalene. Det er svært gode resultater

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Utfordrer trakk det lengste strået

Da Helse Bergen på forsommeren kunngjorde vinneren av innovasjonspartnerskapet sitt var det nok flere som lurte på hvem vinneren var. RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren. I etterkant tyder mye på at nettopp det ble avgjørende for at de trakk det lengste strået. Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen, representert med en ambisiøs og kompetent gjeng på Haukeland universitetssjukehus, ønsket løst.

Vår nye mann på vestlandet

Vi ønsker Stig Bang-Andersen hjertelig velkommen som ny pådriver med ansvar for Vestland, Rogaland og Agder

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322