Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), sammen med sine 4 partnere Bergen, Kristiansand og Trondheim kommuner og NTNU, deltar i forskningsprosjektet FORAN som har som mål å komme frem til en modell for å utvikle kommuners evner og ferdigheter til å gjennomføre innovative anskaffelser og oppnå mål for kommune, innbyggere, nærings- og samfunnsliv.

Les innlegg

Private og offentlige samarbeider om milliardinvesteringer

Norske tech-miljøer skal skape nye varslingssystemer som reduserer skredfaren langs norske veier og sparer menneskeliv. Troms og Finnmark fylkeskommune har satt seg i førersetet for å skape innovasjon som kan benyttes i hele Norge og andre skredutsatte land.

Flere kommuner interessert i løsning for håndtering av brukt kunstgress

Ådne Espeland, daglig leder av Green Recycling (tidl. Green Cleaner), vinneren av Fast Track konkurransen sirkulære løsninger for håndtering av brukt kunstgress, presenterte løsningen sin den 25. mars foran mer enn 25 ulike kommuner og rundt 60 deltakere.

Rengjøringsrobot sørger for rent drikkevann til bergensere

Bergen kommunes vannforetak hadde behov for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng som oppbevarer drikkevann til innbyggerne. - Kunne bedrifter med erfaring fra oljeindustrien kan løse slike
landbaserte utfordringer på helt nye måter, spurte Leverandørutviklingsprogrammet

Aktuelt

Hvordan skal vi måle innovative anskaffelser?

Mer kunnskap, bedre oversikt og kontroll, og et bedre beslutningsgrunnlag er noen av de viktigste grunnene til at vi bør måle innovative anskaffelser. Det store spørsmålet er imidlertid HVORDAN vi skal måle? Det var tema for årets første Team innovative anskaffelser med over 60 deltakere fra programmets 29 partnere. I dette innlegget finner du opptak fra samlingen og presentasjonene som ble holdt.

Tilbyr nytt læringsnettverk i Sør-Vest

Statlige og kommunale virksomheter i fylkene Vestland, Rogaland og Agder inviteres til deltakelse i et nytt nettverk for innovasjon i anskaffelser til høsten. Tilbudet er et resultat av regionalt samarbeid med KS.

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322