Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Rengjøringsrobot sørger for rent drikkevann til bergensere

Bergen kommunes vannforetak hadde behov for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng som oppbevarer drikkevann til innbyggerne. - Kunne bedrifter med erfaring fra oljeindustrien kan løse slike
landbaserte utfordringer på helt nye måter, spurte Leverandørutviklingsprogrammet

Les innlegg

Hvordan kan vi gjennomføre gode byggeprosjekter i distriktene, og hvordan kan prosjektene bidra til lokal næringsutvikling?

Tirsdag 9. mars inviterte Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) i samarbeid med KS Trøndelag og NHO Trøndelag, til digital dialogkonferanse om byggeprosjekter i små og mellomstore distriktskommuner i Trøndelag. Nærmere 100 leverandører og offentlige virksomheter fra regionen og tilgrensende regionene hadde meldt seg på.

Tilhørende anskaffelse

Snart tid for markedsdialog i Agder

Innovasjonspartnerskap velferdsteknologi i Agder inviterer snart til markedsdialog.

Tilhørende anskaffelse

Gode erfaringer med digital markedsdialog

Et knapt år med nedstengning og fravær av fysiske møteplasser har ført til nye samhandlingsformer og digitale arenaer. Her deler vi noen tips som kanskje er velkjente for noen og til nytte for andre.

Tilhørende anskaffelse

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322