Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Kick-start for innovasjonsarena DOV

Denne uken kick-startet et ti-talls partnere i Leverandørutviklingsprogrammet, som er veieiere av europa-, riks- og fylkesveier, en samhandlingsarena med formål om å øke innovasjonen innen drift og vedlikehold av vei (DOV). Første steg, for å avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen DOV hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer, ble tatt. Nå blir neste steg å virkelig «kna» utfordringene for ytterligere å avsjekke  innovasjonspotensialet.

Les innlegg

Looping utvikler ny løsning for å redusere avfall på byggeplass

De sparte Asker for 11 millioner kroner

Da LUP førte Loopfront og Asker sammen, visste ingen at kommunen ett år senere ville ha spart 11 millioner kroner ‒ basert på nyskapende tenkning og ny software.

Tilhørende anskaffelse

Stavanger kommune utfordrer næringslivet til å utvikle AI-løsninger for å nå klimamål

I det treårige EU-prosjektet AI4Cities skal Stavanger sammen med fem andre ledende europeiske byer gjennom en før-kommersiell anskaffelse som ser på kunstig intelligens (AI) som en løsning for å kutte klimagassutslipp og bidra til å innfri sine klimaforpliktelser. Totalt vil 47 millioner kroner bli delt mellom de utvalgte leverandørene i løpet av prosjektet.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Storbyer går foran med bilanbud

LUP-partnerne Oslo, Bergen og Stavanger går sammen om felleserklæring i forkant av utlysing av nye konkurranser om kjøp eller leasing av biler

Utfordrer trakk det lengste strået

Da Helse Bergen på forsommeren kunngjorde vinneren av innovasjonspartnerskapet sitt var det nok flere som lurte på hvem vinneren var. RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren. I etterkant tyder mye på at nettopp det ble avgjørende for at de trakk det lengste strået. Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen, representert med en ambisiøs og kompetent gjeng på Haukeland universitetssjukehus, ønsket løst.

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322