LUP sørger for at bedrifter og offentlige virksomheter sammen løser fremtidens utfordringer.

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen til leverandørene. Slik skapes bedre og mer bærekraftige produkter og tjenester for fremtiden.
Mer om LUP her.

Aktuelt og nyheter

Resultater

Det offentlige kjøper inn for 740 milliarder kroner hver år. Vi jobber for at disse midlene skal brukes til å finne smartere løsninger.
35
partnere i LUP som jobber med å fremme innovasjon i sine anskaffelser.
239
gjennomførte anskaffelser du kan lese og lære av.
39
innovative løsninger du kan lese om og kopiere anskaffelsen til.

Kurs & arrangementer

Våre partnere