Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Stor interesse om å få delta i Fast Track for sirkulærøkonomi

Selv med svært korte frister har de fem sirkulærprosjektene klart å mobilisere leverandørmarkedet. Kampen om å få delta har vært hard med opp til 16 søknader om prekvalifisering for en plass i konkurransene. - Vi var bekymret for deltakelsen pga korte tidsfrister. Den bekymringen kan vi nå legge bak oss. Vi har allerede oppnådd målet om å aktivisere leverandørmarkedet i en vanskelig tid. Nå venter vi i spenning på resultatene, uttaler Harald Aas som er prosjektleder for Fast Track for Sirkulærøkonomi

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Kan en innovativ anskaffelse føre til nok en verdensnyhet?

Møre og Romsdal fylkeskommune har nå inngått innovasjonspartnerskaps-kontrakter med 2 leverandører som skal bidra til å utvikle nye løsninger for bruer og bru-konstruksjoner slik at det blir mer fylkesvei for pengene. Fylkeskommunen har store investeringer foran seg på bygging av nye bruer, og de har et betydelig etterslep på vedlikehold. Bedrifter i regionen skal nå hjelpe dem med å utvikle bedre og rimeligere bru-løsninger.

Tilhørende anskaffelse

Rogaland fylkeskommune tester ut BVP

Rogaland fylkeskommune kom inn som partner i Leverandørutviklingsporgrammet i september og er i gang med anskaffelse med elementer fra BVP-metoden (Best Value Procurement) hvor kvalitet settes over timepris.

Tilhørende anskaffelse

Leverandørkonferanser – designet for å øke bedriftenes markedstilgang

Mange bedrifters innovasjoner, produkter og løsninger når aldri fram til det offentlige markedet. Derfor har vi utarbeidet leverandørkonferanser for å komme problemet til livs. Her deler vi suksessfaktorer og konkrete tips basert på erfaringene vi har gjort oss.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Utfordrer trakk det lengste strået

Da Helse Bergen på forsommeren kunngjorde vinneren av innovasjonspartnerskapet sitt var det nok flere som lurte på hvem vinneren var. RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren. I etterkant tyder mye på at nettopp det ble avgjørende for at de trakk det lengste strået. Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen, representert med en ambisiøs og kompetent gjeng på Haukeland universitetssjukehus, ønsket løst.

Vår nye mann på vestlandet

Vi ønsker Stig Bang-Andersen hjertelig velkommen som ny pådriver med ansvar for Vestland, Rogaland og Agder

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322