Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Fast Track for Sirkulærøkonomi ruller videre

Fire måneder er gått etter vinnerne i Fast Track for Sirkulærøkonomi ble presentert. Vi tok en rask sjekk med prosjektlederne for de fem sirkulærprosjektene for å høre hva som er status og videre planer. - gledelig at det fremdeles er stor aktivitet i prosjektene, sier Harald Aas som ledet prosjektet som ble støttet av Klima- og miljødepartementet med 10 millioner kroner.

Tilhørende anskaffelse

Les innlegg

Den ukjente historien om Oda

Kolonial.no har skiftet navn til Oda, og er nå det selskapet i sin kategori med raskest vekst i Norden. Det mange ikke vet, er at eventyret fikk viktig drahjelp gjennom en innovativ anskaffelse med Bærum kommune.

Tilhørende anskaffelse

Nå kan AMK-sentralen redde flere liv – ved hjelp av videosamtaler

Når operatørene ved nødsentralene kan ta imot video fra innringeren, blir det enklere å gi riktig hjelp. Løsningen er utviklet i et samspill mellom AMK og leverandører med ulik spisskompetanse og kan være avgjørende i forbindelse med hjertestans og slag.

Tilhørende anskaffelse

Full fart videre for Team TewoFlex

Team TewoFlex vant i 2020 Statsbygg sin idékonkurranse om sirkulære skillevegger for det nye regjeringskvartalet. Sammen med MADE AS og Rambøll videreutviklet modulveggprodusenten TEWO fra Hurum en løsning i norsk gran med integrerte lydabsorbenter av resirkulerte tekstiler. Nå, et halvt år senere, er de i ferd med å inngå en innovasjonskontrakt med annen offentlig virksomhet for å foredle løsningen, videre er de én av tre leverandører som konkurrerer om et lengre innovasjonspartnerskap med Statsbygg og løsningen de utviklet i idékonkurransen er fremdeles aktuell for regjeringskvartalet. Her skjedde det mye og fort.

Tilhørende anskaffelse

Aktuelt

Leverandørene stilte villig opp da Felles kommunal journal inviterte til markedsdialog

Tirsdag 15. juni deltok over 100 personer da prosjektgruppen bak Felles kommunal journal (FKJ) kickstartet dialogen med leverandørmarkedet. Tema for markedsdialogen var den videre innretningen på prosjektet.

Hvordan skal vi måle innovative anskaffelser?

Mer kunnskap, bedre oversikt og kontroll, og et bedre beslutningsgrunnlag er noen av de viktigste grunnene til at vi bør måle innovative anskaffelser. Det store spørsmålet er imidlertid HVORDAN vi skal måle? Det var tema for årets første Team innovative anskaffelser med over 60 deltakere fra programmets 29 partnere. I dette innlegget finner du opptak fra samlingen og presentasjonene som ble holdt.

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322