Prosjektblogg

Siste oppdateringer fra pågående innovative anskaffelser

Gode erfaringer med digital markedsdialog

Et knapt år med nedstengning og fravær av fysiske møteplasser har ført til nye samhandlingsformer og digitale arenaer. Her deler vi noen tips som kanskje er velkjente for noen og til nytte for andre.

Les innlegg

Etterlyser flere kommuner med grønn strategi

Til tross for Norges ambisiøse bærekraftsmål, er det få norske kommuner som har laget en egen strategi for grønne innkjøp. Lillestrøm kommune er et lysende unntak på kommunekartet.

Tilhørende anskaffelse

Kick-start for innovasjonsarena DOV

Denne uken kick-startet et ti-talls partnere i Leverandørutviklingsprogrammet, som er veieiere av europa-, riks- og fylkesveier, en samhandlingsarena med formål om å øke innovasjonen innen drift og vedlikehold av vei (DOV). Første steg, for å avdekke og konkretisere utfordringer/problemområder innen DOV hvor det kan være hensiktsmessig å benytte innovative anskaffelser og fellesinitiativer, ble tatt. Nå blir neste steg å virkelig «kna» utfordringene for ytterligere å avsjekke  innovasjonspotensialet.

Tilhørende anskaffelse

Looping utvikler ny løsning for å redusere avfall på byggeplass

Aktuelt

Storbyer går foran med bilanbud

LUP-partnerne Oslo, Bergen og Stavanger går sammen om felleserklæring i forkant av utlysing av nye konkurranser om kjøp eller leasing av biler

Utfordrer trakk det lengste strået

Da Helse Bergen på forsommeren kunngjorde vinneren av innovasjonspartnerskapet sitt var det nok flere som lurte på hvem vinneren var. RETRAMS er et lite selskap fra Florø uten tidligere kontrakter i helsesektoren. I etterkant tyder mye på at nettopp det ble avgjørende for at de trakk det lengste strået. Selskapet evnet nemlig å tenke helt nytt omkring utfordringene Helse Bergen, representert med en ambisiøs og kompetent gjeng på Haukeland universitetssjukehus, ønsket løst.

Leder

Statsbudsjettet 2020 – Leverandørutviklingsprogrammet videreføres

Intet nytt er godt nytt, eller?

Det etterspørres raske skalerbare løsninger. Innovative anskaffelser bidrar til begge deler!

Norge står overfor store utfordringer og vi må i fremtiden skape mer av mindre. I tillegg har vi dårlig tid. Vi får for eksempel daglige doser om hvor krevende og ikke minst tidskritisk det vil være å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftmål. De mange som prøver å beskrive utfordringene, er som regel enige om ett sentralt element. Det er behov for raske og skalerbare løsninger.

I Norge ønsker vi å gjøre hverandre gode på innovative offentlige anskaffelser

Nå er vi et steg nærmere videreføring av programmet, og aktørene bak peker på barrierer og mulighetsrom som trolig vil bidra til enda større innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Per Harbø

Programleder
per.harbo@nho.no
959 43 322