Kurs & arrangementer

Aktuelt og nyheter

Se alle innlegg

Resultater
Vårt mål er at flest mulig offentlige virksomheter tar i bruk innovative anskaffelser.

Med mer enn 200 gjennomførte og pågående innovative anskaffelser har programmet vist hvordan innovative offentlige anskaffelser skaper innovasjon. Vårt mål er at flest mulig offentlige virksomheter tar i bruk innovative anskaffelser. Det gir offentlige besparelser, bedre produkter og tjenester, flere arbeidsplasser og bedre løsninger for miljøet.

Resultater-illustrasjon
234
offentlige virksomheter som har tatt metoden i bruk
Resultater-illustrasjon
1581
Antall utlyste anskaffelser på Doffin med markedsdialog i perioden 2010 til 2021
Resultater-illustrasjon
334
millioner i offentlige besparelser