Dialogkonferanse utvikling av innovative sekundærrenseanlegg

Bergen kommune har startet en prosess med en visjon om at vi sammen med leverandører og spisskompetanse på området skal utvikle verdens beste og mest moderne ressursfabrikk for å rense avløpsvann for mellomstore anlegg på en kostnadseffektiv måte.

Tidspunkt

Mandag 26. august 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Svartediket vannbehandlingsanlegg, Bergen

Om arrangementet

I den forbindelse inviterer Bergen kommune sammen med Leverandørutviklingsprogrammet til dialogkonferanse i Bergen den 26. august 2019 kl. 10.00.

Ønsket er å utvikle innovative sekundærrenseanlegg som:

  • Kan håndtere store variasjoner i vannmengde og organiske stoffer
  • Gir kompakte løsninger som kan bygges raskt og som krever liten plass pga. arealknapphet
  • Er standardisert og krever lite prosjektering forut for bygging
  • Krever mindre investeringer enn tradisjonelle anlegg
  • Klarer sekundærrensekravet
  • Er energieffektive
  • Driftseffektive (personell, arbeidsmiljø, vedlikehold og utnyttelse av ressurser)
  • Kan klare rensekrav fortrinnsvis uten bruk av kjemikalier
  • Er skalerbare i forhold til vannmengder og stedlige forhold
  • Kan standardiseres og dermed industrialiseres nasjonalt og internasjonalt

Her finner dere invitasjon til dialogkonferanse

Her finner dere program for dialogkonferansen