Dialogkonferanse – nye partnerskap for arbeidsinkludering av innvandrere med lav formell kompetanse

Formålet med dialogkonferansen er å ha en tidlig dialog med potensielle samarbeidspartnere. Vi vil dele målet for prosjektet, foreløpige identifiserte behov og analyser, samt tentativ fremdriftsplan. Samtidig har vi et behov for å få innsyn i om det finnes leverandører og investorer som har forslag til nye løsninger og som ønsker å samarbeide med oss, samt hvordan vi rigger prosessen på en god måte for alle parter.
For å finne innovative og mer bærekraftige tjenester ønsker vi å gå i partnerskap med ulike aktører som kan tilby løsninger som ikke finnes i dag.

Tidspunkt

Fredag 5. april 2024 kl. 08:30 - 12:00

Sted

ByLab Oslo sine lokaler i Økernveien 145B

Om arrangementet

Program:

08:30    Registrering med lett servering

09:00    Velkommen

Dypdykk i prosjektet – utfordringer og behov v/NAV og Oslo kommune

Oppklarende spørsmål fra salen

10:00    Verdien av dialog v/LUP

10:15    Dialog og diskusjon

11:15    Veien videre

11:30    Lunsj

I dialogaktivitetene vil du møte representanter fra NAV Bjerke, NAV Grorud, NAV Tiltak Oslo og Oslo Voksenopplæring Rosenhof.

NAV og Voksenopplæringen i Oslo har som mål å gjennomføre en innovativ anskaffelse med effektkontrakt som virkemiddel for å utvikle disse løsningene.

Lenke til Doffin-utlysning: https://www.doffin.no/notices/2024-102996

NAV og Voksenopplæringen tilbyr en rekke tiltak, virkemidler og former for opplæring og utdanning for å hjelpe mennesker inn i arbeidslivet. Dette kan eksempelvis være kvalifiserende tiltak, oppfølgingstiltak, lønnstilskudd, og norsk- og grunnskoleopplæring. Å få flere mennesker i arbeid er det viktigste grepet for å bidra til livskvalitet og inntekt for den enkelte, samtidig som det også er svært viktig i et samfunnsøkonomisk og velferdspolitisk perspektiv. Opplæring i norsk og grunnleggende ferdigheter anses som avgjørende for å få mennesker i arbeid. NAV og Voksenopplæringen i Oslo har over lengre tid erfart at flere innvandrere med svake norskferdigheter og lite skolegang, har vært vanskelig å treffe godt nok med det eksisterende tiltaks- og tjenestetilbudet for kvalifisering og arbeidsinkludering.

Meld deg på