Startprogram for Innovative anskaffelser

31. oktober setter Skagerak Energi innovasjon gjennom anskaffelser på dagsorden.
Skagerak Energi er i deler av sin virksomhet underlagt Lov om offentlig anskaffelser, men er også leverandør av elektrisk kraft og annen energi. Nå ønsker de å rigge seg for å få mer innovasjon i egne innkjøp, men også få mer kunnskap om hvordan kunne bidra/forholde seg som leverandør i innovative anskaffelser. Målgruppen er prosjektledere, innkjøpere og alle andre som kommer i berøring med kjøp, men også salg av produkter og tjenester i virksomheten Formålet er å inspirere, motivere og kvalifisere ansatte for å øke innovasjonseffekten av innkjøp for å oppnå besparelser, bedre tjenester og miljøgevinster, samt få kunnskap om hvordan forholde seg som leverandør i innovative anskaffelsesprosesser.

Tidspunkt

Torsdag 31. oktober 2019 kl. 10:00 - 14:00

Sted

Flodeløkka 1, Porsgrunn

Om arrangementet