Konferanse: Samspillsnormer på e-helsefeltet

Velkommen til konferanse om samspillsnormer på e-helsefeltet i Næringslivets Hus den 4. desember.

Tidspunkt

Mandag 4. desember 2023 kl. 11:30 - 15:00

Sted

Næringslivets Hus

Om arrangementet

Det må bli enklere for næringslivet å bidra til bedre helse- og omsorgstjenester. Rammebetingelsene på e-helseområdet skal være ryddige og forutsigbare. E-helsefeltet i Norge kjennetegnes av at det kjøpes for lite, at investeringstakten ikke står i forhold til de utfordringene helsetjenesten står overfor, og at det er for mye friksjon i samarbeidet mellom kunder og leverandører.

Gode samarbeid fordrer gode samspillsnormer. Samspillsnormer handler om felles forventninger mellom kunde og leverandør om hvordan et samarbeid skal fungere.  Denne konferansen er en del av et nasjonalt samarbeid om å styrke kulturen for samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og næringslivet.

Direktoratet for e-helse har engasjert Cirio advokatbyrå AB ved partner David Frydlinger til å bistå i arbeidet med kartlegging og analyse av eksisterende samspillsnormer på e-helsefeltet. Frydlinger startet arbeidet med å kartlegge samspillsnormene på e-helsefeltet med et oppstartsseminar 5. september 2023, som 15 organisasjoner samarbeidet om. Frydlinger skal nå presentere sine funn og anbefalinger fra kartleggingsarbeidet.

Program for dagen:

11.30 – 12.00 Registrering og lunsj

12.00 – 12.10 Velkommen og innledning ved Karita Bekkemellem (NHO Geneo), Jacob Mehus (Standard Norge) og Mariann Hornnes (Direktoratet for e-helse)

12.10 – 12.15 Hilsen fra Cathrine Lofthus (Helse- og omsorgsdepartementet)

12.15 – 13.45 Samspillsnormer på e-helsefeltet i Norge. Presentasjon av funn, samt råd for videre arbeid. David Frydlinger (Cirio Advokatbyrå AB)

13.45 – 13.55 Utfordringer og svakheter i det norske «e-helsesystemet». Erik Jakobsen (Menon Economics)

13.55 – 14.05 Pause

14.05 – 14.40 Et panel kommenterer på funn og råd for videre arbeid og det vil bli mulig å stille spørsmål fra salen

14.40 – 14.50 Oppsummering ved David Frydlinger (Cirio Advokatbyrå AB)

14.50 – 15.00 Avslutning ved Oddgeir Hvidsten og Roar Jakobsen (Direktoratet for e-helse)

Panelet vil ledes av Fredrik Syversen fra IKT Norge, og nedenfor ser du de som foreløpig har takket ja til å delta. Merk at det er flere navn som vil delta i panelet.

  • Lisbeth Sommervoll, Vestre Viken HF
  • Veronika Barrabés, Novartis
  • Jon Helge Andersen, Aidn
  • Ingebjørg Harto, LUP
  • Terje Wistner, KS
  • Lena Nymo Helli, Norway Health Tech
  • Erik Jakobsen, Menon Economics
  • Jon Bingen Sande, Handelshøyskolen BI

Dersom du har innspill til konferansen, kan du ta kontakt med Kari Grimholt på e-post: kari.grimholt@ehelse.no

Arrangører: Abelia, Direktoratet for e-helse, NHO Geneo, Standard Norge, Nasjonalt eksportråd, Melanor, Legemiddelindustrien (LMI), IKT-Norge, Norway Health Tech, Norwegian Smart Care Cluster, The Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster, Aleap, Leverandørutviklingsprogrammet (LUP), Patentstyret og KS.

Meld deg på