Kommunale innkjøp – Distriktssenteret inviterer til webinar

Hvordan kan kommunen legge til rette for at små- og mellomstore bedrifter og lokale leverandører kan konkurrere om kommunale innkjøpsavtaler? Det er tema for Distriktssenterets webinar 28. november kl 12-13 om handlingsrommet i regelverket for offentlige anskaffelser.

Tidspunkt

Mandag 28. november 2022 kl. 12:00 - 13:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Distriktssenteret har ansvar for Merkur-programmet, et kompetanse- og tilskuddsprogram som skal sikre distriktene tilgang til nærbutikk og bokhandel med god kvalitet. De har gjennomført næringsundersøkelser som viser at kommunale innkjøp kan være en utfordring for lokalt næringsliv. Hvordan kan kommunene bruke innkjøpsrollen til å ta samfunnsansvar for å understøtte lokal samfunnsutvikling, spesielt med tanke på distriktssamfunn og små og mellomstore bedrifter. En viktig motivasjon er at lokale innkjøp kan gi gevinst for distriktsutviklingen i form av lokale arbeidsplasser, skatteinntekter, redusert miljøbelastning, lokal beredskap, kortere responstid og ikke minst bedre service.

Oslo Economics har på oppdrag fra Distriktssenteret levert rapporten «Kommunen som innkjøper. Muligheter for å legge til rette for små og mellomstore bedrifter og konkurranse fra lokale leverandører» (2022). Rapporten dokumenterer at «kommunene har stor frihet til å gjøre tiltak som generelt bedrer små og mellomstore og lokale leverandørers konkurransedyktighet når det gjelder kommunale kontrakter».

Mange kommuner ønsker å legge til rette for lokale bedrifter, sikre lokale arbeidsplasser og lokalt servicetilbud og stimulere til lokal næringsutvikling. Men kommunene er usikre på hva de har lov til å gjøre, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige innkjøp. Det er et stort behov for veiledning om dette. Rapporten fra Oslo Economic avklarer hvilket juridisk handlingsrom kommunene har og har flere eksempel på tiltak for tilrettelegging for lokalt næringsliv. Rapporten gir også flere konkrete råd til kommuner som ønsker å se innkjøpspolitikken i sammenheng med kommunens rolle som samfunnsutvikler.

På webinar 28.november vil de gå igjennom hvilket handlingsrom som finnes i regelverket for offentlige anskaffelser.

Meld deg på