Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike

En byutviklingsstrategi for Hønefoss for perioden 2018 – 2040 er vedtatt og et utkast til byplanen/områdereguleringen er publisert. Konkrete anskaffelser «står i kø» for å imøtekomme alle behovene som en konsekvens av økt befolkningsvekst vil gi. NHO Viken Oslo og Nasjonalt program for leverandørutvikling i samarbeid med Ringerike kommune, inviterer til halvdagseminar om temaet.

Tidspunkt

Fredag 8. februar 2019 kl. 08:00 - 13:30

Sted

Ringerike kultursenter, Hønefoss Bru 3, Hønefoss

Om arrangementet

Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity-tilbud som gir ca. 30 min. reisetid til Oslo. Hønefoss forventer økt befolkningsvekst som følge av Ringeriksbanen, noe som kan gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 2030. Ringerike kommune vil kunne ha 40.000 innbyggere i 2030, og regionen nærmere 80.000. Dette åpner for fantastiske muligheter for Ringeriksregionen og Hønefoss.

Konkrete anskaffelser «står i kø»
En byutviklingsstrategi for Hønefoss for perioden 2018 – 2040 er nå vedtatt og et utkast til byplanen/områdereguleringen – som skal gi overordnede rammer for hvor og hvordan Hønefoss skal utvikles som et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter – er planlagt sendt på høring i januar 2019. Fremover vil konkrete anskaffelser «stå i kø» for å imøtekomme alle behovene som en konsekvens av den økte befolkningsveksten. Hvordan kan Ringerike kommune benytte disse anskaffelsene til å sørge for å få bærekraftige, kostnadseffektive og fremtidsrettede løsninger på sine behov?

Invitasjon til halvdagsseminar fredag 8.februar

NHO Viken Oslo og Nasjonalt program for leverandørutvikling i samarbeid med Ringerike kommune, inviterer derfor til et halvdagsseminar fredag 8.februar på Hønefoss med temaet: «Innovative anskaffelser som et verktøy for å nå målsettinger om et fremtidsrettet og bærekraftig Ringerike».

INFORMASJON OG PROGRAM

PÅMELDING