Frokostwebinar: finn løsninger for smarte og trygge veier

Nullvisjonen er det overordnede målet for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge, men hvilke tiltak er viktigst for at dette skal bli en realitet, og ikke bare en visjon?

Tidspunkt

Tirsdag 28. februar 2023 kl. 09:00 - 10:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Se opptak fra webinaret.

Norge har et stort etterslep på sikring og oppgradering av veier og tuneller. I stedet for å vente ti år for å få på plass fysiske sikringstiltak, finnes det bedre løsninger som kan settes i drift raskt og potensielt redde mange liv i årene fremover.

Hør om tre nye løsninger som skal gjøre norske veier både smartere og tryggere å ferdes på. Leverandørene presenterer sine løsninger, og oppdragsgiverne deler erfaringer fra de innovative anskaffelsene. I tillegg kommer vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og daglig leder i VIA Helen Roth og forteller om utfordringene vi står overfor, og mulighetene som finnes i innovasjon.

Løsningene

Norconsult, Norsar og Alcatel Submarine Networks har sammen utviklet en løsning som detekterer og varsler snøskred som sperrer vei. Det er en helt ny teknologi som skal forhindre at trafikanter blir stengt inne i eller tatt av skred.

Counting Hero har utviklet et system som automatisk teller kjøretøy etter 24 ulike kategorier. Slike data gjør det enklere å planlegge sikkerhetstiltak, vedlikeholde og utbedre veiene.

Flere alvorlige tunnelbranner i Norge de siste årene gjorde at Statens Vegvesen inngikk et innovasjonspartnerskap med Trafsys. De har utviklet et nytt evakueringssystem som kan redde liv. Nå er systemet ferdigutviklet og installert i Flekkerøytunnelen i Agder, og er i tillegg bestilt til Tromsøtunnelene.

Møt disse foredragsholderne

  • Ingebjørg Harto, leder i LUP
  • Ingrid Dahl Hovland, direktør i Statens Vegvesen
  • Helen Roth, daglig leder i VIA – Næringsklyngen for transportinfrastruktur
  • Jon H. Stordrange, adm. dir. i NHO Transport
  • Norconsult og Norsar v/ Finn Kåre Nyhammer og Arve Mjelva
  • Espen Lauvlund Nilsen, prosjektleder ITS i Troms og Finnmark fylkeskommune
  • Counting Hero v/ Jone Rasmussen og Ruben Patel
  • Erik Selmer, seniorrådgiver i Troms og Finnmark fylkeskommune
  • Trafsys v/ Terje Floor Heggeland

 

Mer om løsningene som blir presentert:

Automatisk innsamling av trafikkdata
Ny teknologi for snøskredvarsling
Vandrende lyd leder trafikanter ut av tunnel i sikkerhet

Meld deg på