Dialogkonferanse: Bygge ny barneskole eller bevare dagens bygg?

Sandnes kommune inviterer, i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet LUP, til markedsdialog med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til en framtidig anskaffelse. Hensikten med dialogen er å presentere utfordringer og behov, få innspill og idéer til mulige løsninger og få informasjon fra leverandører om hva som vil påvirke konkurransen

Tidspunkt

Onsdag 26. juni 2024 kl. 09:00 - 11:00

Sted

Dialogkonferansen er digital på Teams.
Teamslenke blir sendt ut dagen i forveien.

Om arrangementet

Sandnes kommune inviterer til markedsdialog med potensielle leverandører og fagfolk som forberedelse til en framtidig anskaffelse. Hensikten med dialogen er å presentere utfordringer og behov i forbindelse med fornyelse av Trones barneskole. Kommunen ønsker innspill og idéer til mulige løsninger og få informasjon fra leverandører om hva som vil påvirke konkurransen.

Vi ønsker at leverandørene deler kunnskap om de mulighetene som finnes og forbereder dere så godt som mulig i sammenheng med spørsmålene under «Hva vi ønsker dialog om?» i dialognotatet.  

DIALOGNOTAT med invitasjon til markedsdialog

Markedsdialog kunngjort på DOFFIN

ZIP fil for konseptutvalgutredning med vedlegg

I første omgang vil informasjon og innsikt fra markedsdialogen bli brukt til å uforme et kunnskapsgrunnlag for politisk beslutning. I neste fase er planen å bruke informasjonen til å utforme et konkurransegrunnlag som åpner for mulighetene. 

Det er mulig at det vil bli flere markedsdialoger senere i prosessen.

Meld deg på