Innovasjon i offentlig innkjøp: en katalysator for økonomi, næringsutvikling og bærekraft?!

Under LUPs arrangement på Arendalsuka vil det bli presentert konkrete eksempler på hvordan innovative anskaffelser har ført til utvikling av kostnadseffektive, personellbesparende løsninger som har gitt økt bærekraft innen helse og infrastruktur i Norge. Etter presentasjonene blir det samtale med politikere fra både posisjon og opposisjon om nye og bedre løsninger!

Tidspunkt

Torsdag 15. august 2024 kl. 10:00 - 10:45

Sted

MØR biffhus

Om arrangementet

Mange kommuner opplever strammere økonomi og mangel på arbeidskraft – samtidig  som de offentlige tjenestebehovene øker. Behovet for mer kostnadseffektive og personellbesparende løsninger er prekært. Vi har mange eksempler på at innovative anskaffelser er et kinderegg som gjør det mulig å utvikle de løsningene som treffer og løser de mest kritiske behovene i alle offentlige sektorer, og samtidig skape næringsvekst, økt bærekraft og store samfunnsøkonomiske besparelser.

Men utvikling og innovasjon koster i første omgang og gevinstene kan komme i andre budsjetter enn de som tok kostnadene med utvikling. Innovasjon er også risiko. Hvordan sørge for treffsikker risikoavlastning og gevinstdeling  som bidrar til at 750 milliarder offentlige innkjøpskroner holder innovasjonstakten høy? Og hvordan sørge for at løsningene som utvikles tas i bruk av flere, slik at de blir mest mulig lønnsomme?

Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) viser frem konkrete eksempler på hvordan innovative anskaffelser har ført til utvikling av kostnadseffektive, personellbesparende løsninger som har gitt økt bærekraft innen helse og infrastruktur i Norge. Etter presentasjonene blir det samtale med politikere fra både posisjon og opposisjon om nye og bedre løsninger!

Navn på politikere og medvirkende oppdateres fortløpende.

Meld deg på