Innovasjonsarena DOV: Digital samhandling mellom aktører og system innenfor samferdselsbransjen

Veieierne har anskaffet og holder nå på å etablere og konfigurere sine forvaltnings- og vedlikeholds-systemer (FDV).
Hvordan de ulike brukerne konfigurerer sine løsninger er sekundært, men vi ønsker å løfte frem noen «digitale linjer» som vi tenker det er viktig å samhandle enhetlig om, og som vi tror vil gi effektivisering for alle aktører i verdikjeden.
Innovasjonsarena Drift og vedlikehold av vei (DOV) er et nettverk som er opprettet utfra et behov hos veieiere som er partnere i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP).

Tidspunkt

Onsdag 7. juni 2023 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Digitalt Teams-møte

Om arrangementet

De «digitale linjene» vi ønsker å se nærmere på er:

  • Samhandling med eksterne databaser – eks NVDB, Brutus og Trygg tunnel
  • Integrasjon med fagsystemer hos entreprenørene
  • Tilstandsbasert og risikostyrt vedlikehold – sensorer og systemer for inspeksjon og deteksjon av    tilstand

Innledningsvis vil Magnus Johansen, leder av drift og vedlikehold i Nye veier si noe om hvordan de tenker når de nå «bygger» sitt digitale driftsstøttesystem.

Deretter gir vi ordet til flere veieiere (Statens vegvesen og VIGO (på vegne av fylkene)), vegdirektoratet og andre aktører i verdikjeden (veidriftsentreprenører og systemleverandør) og hører hva de tenker rundt en digital samhandling for å øke effektiviseringen av drift og vedlikehold av vei – for alle parter.

Se vedlagt Program Innovasjonsarena DOV 7.juni kl.9-12