Partnernettverket: Oppstartssamling 2024. Gjennomført!

Velkommen til partnernettverket 3P 2024

Tidspunkt

Tirsdag 30. januar 2024 kl. 10:00 - 16:00

Sted

Næringslivets hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Om arrangementet

Bli med på vårt arrangement om innovative anskaffelser for å få innsikt i bruk av metoden. Våre erfarne innovasjonspådrivere deler kunnskap og erfaring, og presenterer den praktiske støtten vi kan tilby dere som partnere. Gled deg til å knytte kontakt og utveksle erfaringer med LUP-teamet og øvrige partnere i LUP. Det blir et inspirerende arrangement hvor du kan utforske innovative anskaffelser!

Denne første samlingen er en introduksjon til innovative anskaffelser for nye deltakere i nettverket. Her er det mye å lære for innkjøpere, men også for fagmiljøer, innovasjon- og utviklingsmiljøer.

Dette er et lukket arrangement kun for LUPs partnere. Kontakt din innovasjonspådriver og kontakt i LUP dersom du ønsker å delta på arrangementet, dersom du ikke vet hvem det er kan du kontakte oss på lup@lup.no