Markedsdialog om sikker og effektiv ambulansetjeneste for en grønn fremtid

Helgelandssykehuset HF inviterer til markedsdialog 24. mai i Sandnessjøen for utvikling av fremtidens ambulansebåt som har reduserte utslipp, god sikkerhet ved pasientforflytninger, og mulighet for å gjennomføre avansert digital avstandskonsultasjon i helsetjenesten.

Tidspunkt

Tirsdag 24. mai 2022 kl. 12:00 - 15:30

Sted

Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen

Om arrangementet

Helgelandssykehuset HF inviterer til markedsdialog for sikker og effektiv båtambulansetjeneste for en grønn fremtid.
Det er behov for båtambulanse som har reduserte utslipp, god sikkerhet ved pasientforflytninger og mulighet for å gjennomføre avansert digital avstandskonsultasjon i helsetjenesten.

Hensikten med markedsdialogen er å presentere behovene til Helgelandssykehuset HF for markedet, samt innhente kunnskap og innsikt til å kunne jobbe videre med behovet.

Markedsdialogen vil bli gjennomført i Sandnessjøen tirsdag 24.mai 2022.

Program: 

12:00 Åpning og velkommen,  Maylen Klo Dreyer og Stig Johansen, Sykehusinnkjøp HF

12:15 Forventninger fra Helse Nord, Cecilie Daae, adm. direktør Helse Nord RHF

12:25 Helgelandssykehusets behov for fremtidens ambulansebåter, Pål Madsen, klinikksjef prehospitale tjenester Helgelandssykehuset HF

12:45 Viktigheten av god leverandørinvolvering, Bente Hayes, adm. direktør Sykehusinnkjøp HF

13:05 Trender i det grønne skiftet innenfor den maritime sektoren. Odd-Olaf Schei, seniorrådgiver Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

13:25 Pause

13:40 Vår hverdag som ambulansemedarbeider på ambulansebåt, Knut Solfjeld, ambulansefagarbeider Helgelandssykehuset HF

14:00 Helserom Helgeland; Lokal helsehjelp med avstandsoppfølging via HoloLens-briller, Astri Gullesen, prosjektleder Helgelandssykehuset HF og Sturla Ditlefsen DMS leder Brønnøysund Helgelandssykehuset HF

14:20 Helgeland Havn tilrettelegger for ei grønn fremtid,  Rune E. Myre, havnedirektør Helgeland Havn IKS

14:40 Fra visjon til innovasjon, Anita Skog, innovasjonspådriver Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP)

14.55 Avslutning, Maylen Klo Dreyer og Stig A. Johansen Sykehusinnkjøp HF

 

Velkommen!

Meld deg på