Dialog konferanse – Smart Data

Vil du løse fremtidens dataforvaltning for kommuner?
Innovasjonspartnerskapet Smart Data inviterer til markedsdialog med potensielle leverandører

Tidspunkt

Mandag 25. april 2022 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Digitalt

Om arrangementet

Smart Data skal gjøre det mulig å skape verdi av kommunale data på tvers av systemer og aktører. Denne verdien skal ikke bare komme kommuneorganisasjonen til gode, men også gi gevinster for innbyggere, næringsliv og andre interessenter.

Se prosjektets hjemmesider HER. 

Smart Data gjennomfører en digital dialogkonferanse med potensielle leverandører og fagfolk, som forberedelse til utlysningen av innovasjonspartnerskapet. Hensikten med konferansen er å presentere behovene våre for markedet, samt innhente kunnskap og innsikt til å utforme en god konkurranse om innovasjonssamarbeid.

Med markedsdialogen ønsker prosjektet å få mulighet til å «teste» behovsbeskrivelsen på markedet, og at dialogen gir kjennskap til mulighetsrommet for innovative løsninger som vil løse behovene, samt hvilken kompetanse vi trenger i samarbeidet for å utnytte dette.

Formålet er å få en bredere forståelse av hvilke deler av løsningen som allerede finnes i markedet, og hvilke deler som må utvikle i innovasjonspartnerskapet.

Smart Data er et samarbeid mellom Hamar kommune, Hias IKS og Hedmark IKT.

Meld deg på