Invitasjon til nettverksmøte for sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer

lørdag 9. oktober 2021

Fra 12:00 til 15:00

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo

Dette nettverksmøtet er for offentlige virksomheter som ønsker å høre om erfaringer og øke sin kompetanse.

Nettverkssamling med fokus på forskning, innovasjon og utviklingskontrakter! Program:

·       Lunsj blir servert kl.12 og vi spiser under møtet

·       Runde rundt bordet: Hva har skjedd siden sist? Klimasats-midler: hvordan ønsker dere som har fått tildelt Klimasatsmidler å bruke disse?

·       FoU-unntaket v/Johan Englund fra Difi

·       Erfaringer fra GreenStock-kontrakt v/Anja Østerli og Bjørn Nordby fra Asker kommune

·       Innovasjon Norge forteller om mulighetene som ligger i innovasjonskontrakter v/Erlend Ystrøm Haartveit fra Innovasjon Norge

Til dette møtet kan være nyttig å ta med en innkjøper fra organisasjonen sin, da vi skal se konkret på kontrakter. Påmelding til idaskaaret.laustsen@nho.no i Nasjonalt program for leverandørutvikling

Dette nettverksmøte er for offentlige virksomheter som ønsker å høre om erfaringer og øke sin kompetanse. Det er en del av prosjektet: «sirkulær økonomi og ombruk av byggematerialer» som du finner her: www.innovativeanskaffelser.no/ombruk/