Nå starter arbeidet med utslippsfri turist-sjøtransport i Geirangerfjorden

Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer å gi ny konsesjon for turisttrafikk på strekningen Hellesylt - Geiranger i verdensarven Geirangerfjorden fra 1. april 2022. Nasjonalt og regionalt er det vedtak om utslippsfri sjøtransport. Hvordan løser vi dette i ny konsesjonsavtale? Dette ønsker fylkeskommunen innspill på for også å sette i gang prosesser som gjør det mulig.

Tidspunkt

Fredag 29. mars 2019 kl. 10:00 - 15:00

Sted

Scandic Parken Hotel, Storgata 16, Ålesund

Om arrangementet

Dialogkonferansen er en møteplass for alle aktører som kan bidra til at dagens turistferge erstattes med en nullutslipps løsning som bringer folk og eventuelt biler på Geirangerfjorden mellom Hellesylt og Geiranger. Dialogkonferansen vil fokusere på lokale muligheter og utfordringer knyttet til dette. Hvordan løser vi det for Geirangerfjorden og denne strekningen?

Hvordan kan utslippsfri transport i Geirangerfjorden bli mulig?

Hva trengs for å realisere utslippsfri sjøtransport? Hvor lang tid må vi ha for å klare det?

Hva finnes av båt og fergekonsepter? Hvilken energiproduksjon er mulig i området som utslippsfrie løsninger kan benytte seg av? Hvilken infrastruktur-utbygging kreves?

Hvor mye vil dette koste, og hvordan kan aktører og virkemiddelapparat finansiere utviklingen?

Hvordan kan fylkeskommunen premiere mest mulig utslippsfri løsning dersom konsesjon skal tildeles? Hvilke andre kriterier er viktig, og hvordan bør de vektlegges?

Påmelding til dialogkonferansen her – snarest og helst senest 25. mars.

Doffin- utlysing

Dialognotat utslippsfri sjøtransport på Geirangerfjorden

Program for dagen kommer snart.

Det blir gruppearbeid med følgende spørsmål:

Hvilke eventuelle barrierer eksisterer for å kunne fylle kravet om nullutslipp i ny konsesjonstildeling?

Hva skal til for å løse utfordringene og gjøre det mulig?

Mulig plan for å oppnå nullutslipp i 2022 (eller noen år senere).

 

Dialogkonferansen om utslippsfri sjøtransport i ny konsesjonsavtale er lagt til dagen etter Statens Vegvesens Fergekonferanse 2019 som også er i Ålesund.