Webinar: Innovative anskaffelser for å løfte lokal næringsutvikling

torsdag 2. desember 2021

Fra 09:30 til 11:30

Webinar, Microsoft Teams

Sammen med Osloregionen inviterer vi til et webinar der tema er hvordan løfte lokal næringsutvikling ved bruk av innovative anskaffelser.

Leverandørutviklingsprogrammet inviterer sammen med Osloregionen til et webinar der tema er hvordan løfte lokal næringsutvikling ved bruk av innovative anskaffelser. Ønsket resultat fra arrangementet er økt kunnskap om innovative anskaffelser og at næringssjefer og innkjøpere sammen ser mulige synergier ved mer samhandling.

Dato: 2. desember, kl 0930-1130

Sted: webinar, Microsoft Teams

Meld deg på her!

Målgruppene for webinaret er kommuner og fylkeskommuner:

  • næringssjefer, ansatte i næringsavdelinger
  • innkjøpere i kommuner, fylkeskommuner og kommunale/inter-kommunale virksomheter

På webinaret gis det innledningsvis en introduksjon til  innovative anskaffelser som metode. Deretter blir det presentasjon og diskusjon om hvordan bruke metoden for å mobilisere lokalt næringsliv. I denne delen av programmet får vi en presentasjon av konkrete case, med erfaringer fra lokalt næringsliv i Horten og på Raufoss.

Program

  • Hvorfor ønsker Osloregionen fokus på innovative anskaffelser og lokal næringsutvikling? v/Øyvind Såtvedt, Osloregionen
  • Om Leverandørutviklingsprogrammet og innovative anskaffelser som verktøy for utvikling og næringsvekst, v/Gørill Horrigmoe, Leverandørutviklingsprogrammet
  • Presentasjon av erfaringer fra anskaffelse til Horten videregående skole v/Øyvind Trygstad, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Georg Gran, Gran VVS
  • Presentasjon av erfaringer fra anskaffelse av elektriske hurtigbåter til fylkeskommuner

Anita Hager, Intek Engineering AS

  • Hvordan kan næringssjefer og innkjøpere i kommunen eller kommunale selskap samarbeide om bruk av innovative anskaffelser?
  • Spørsmål/diskusjon
  • Avslutning

Meld deg på her!

Kontaktinformasjon:

Osloregionen: Eva Næss Karlsen

Leverandørutviklingsprogrammet: Gørill Horrigmoe