Digital leverandørkonferanse – ombruk av byggematerialer

torsdag 29. oktober 2020

Fra 09:00 til 14:00

Digital konferanse (to deler), link tilsendes før konferansedagen

Er du leverandør og har brukte produkter som kan omsettes innenfor regelverket i dag? Har din bedrift løsninger som kan bidra til markedet for ombruk av byggematerialer? Har din offentlige virksomhet behov for ombrukte byggematerialer? På denne leverandørkonferansen møter behov løsning.

PÅMELDING

 

Gjennom konferansen og innovative offentlige anskaffelser ønsker Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling å bidra til:

 • å utvikle et større bruktmarked innenfor dagens regelverk
 • å synliggjøre tilgjengelige verdikjeder av leverandører for ombruk av byggematerialer
 • at offentlige virksomheter utnytter de muligheter som finnes til å bestille ombrukte materialer
 • å synliggjøre de som går foran og ser mulighetene innenfor dagens regelverk

PROGRAM

09:00

 • Praktisk informasjon og mål med konferansen v/Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Velkommen og åpning av konferansen v/Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister
 • Bestille ombrukte byggematerialer – erfaringer fra Kontorbygget i Kristian Augusts gate i Oslo v/Rune Pedersen, Insenti
 • Hvordan utvikle en effektiv verdikjede for ombruk av byggematerialer? v/Olav Sunde, Resirqel

10:00

 • Hvordan utnytte mulighetsrommet i dagens regelverk– hvilke produkter kan omsettes? v/Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet
 • Hvordan legge til rette for kjøp og salg mellom offentlige kunder og leverandører? v/Nasjonalt program for leverandørutvikling og partner, Trøndelag Fylkeskommune
 • Offentlig kunder om behov og kommende anskaffelser

10:45

PAUSE

11:15

 • Digitale bedriftspresentasjoner. På webinaret fordeles bedriftene etter «tema» så vi blir vi kjent med løsninger og ambisjoner for deres leveranse. Oversikt over bedriftspresentasjoner blir tilgjengelig på digitale konferansesider en dag i forkant.

14:00

Slutt

INFORMASJON, TILBAKEBLIKK og RAPPORTER

Nasjonalt program for leverandørutvikling har mottatt midler fra Regionalt innovasjonsprogram gjennom Oslo kommune for å gjennomføre konferansen.