Digital leverandørkonferanse – ombruk av byggematerialer

fredag 29. oktober 2021

Fra 09:00 til 14:00

Digital arrangement

Arrangementet ble gjennomfør 29.10.2020
Er du leverandør og har brukte produkter som kan omsettes innenfor regelverket i dag? Har din bedrift løsninger som kan bidra til markedet for ombruk av byggematerialer? Har din offentlige virksomhet behov for ombrukte byggematerialer? På denne leverandørkonferansen møter løsninger i markedet behovet i offentlig sektor.

Du kan se presentasjonene i pdf-format ved å trykke på ønsket presentasjon i programmet.

Her er deltakerlisten fra arrangementet sortert på firma alfabetisk.

Her ligger opptak fra leverandørkonferansen: https://youtu.be/s7A4VfMd0rM

PROGRAM

09:00

  • Praktisk informasjon og mål med konferansen v/Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling
  • Velkommen og åpning av konferansen v/Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsminister

09:30

10:00

10:30

11: 00-11:30 PAUSE

11:30 Virkemiddelapparatet

11:50 Digitale bedriftspresentasjoner.

13.00 Slutt fra studio

14:00 SLUTT

*det vil bli pauser og benstrekk underveis

Bakgrunn

Gjennom konferansen ønsker Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling å bidra til:

  • å utvikle et større bruktmarked innenfor dagens regelverk
  • å synliggjøre tilgjengelige verdikjeder av leverandører for ombruk av byggematerialer
  • at offentlige virksomheter utnytter de muligheter som finnes til å bestille ombrukte materialer
  • å synliggjøre de som går foran og ser mulighetene innenfor dagens regelverk

INFORMASJON, TILBAKEBLIKK og RAPPORTER

Nasjonalt program for leverandørutvikling har mottatt midler fra Regionalt innovasjonsprogram gjennom Oslo kommune for å gjennomføre konferansen.

For spørsmål, kontakt elisabeth.c.smith@nho.no eller idaskaaret.laustsen@nho.no