Digital leverandørkonferanse – ombruk av byggematerialer

Er du leverandør og har brukte produkter som kan omsettes innenfor regelverket i dag? Har din offentlige virksomhet behov for ombrukte byggematerialer? På denne leverandørkonferansen møter behov løsning.

Tidspunkt

Torsdag 29. oktober 2020 kl. 09:00 - 14:00

Sted

Digital konferanse (to deler), link tilsendes før konferansedagen

Om arrangementet

Dette arrangementet er gjennomført.

Opptak av konferansen

Presentasjoner

Deltakerliste

————————————-

Målsetning

Gjennom konferansen og innovative offentlige anskaffelser ønsker Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling å bidra til:

 • å utvikle et større bruktmarked innenfor dagens regelverk
 • å synliggjøre tilgjengelige verdikjeder av leverandører for ombruk av byggematerialer
 • at offentlige virksomheter utnytter de muligheter som finnes til å bestille ombrukte materialer
 • å synliggjøre de som går foran og ser mulighetene innenfor dagens regelverk

 

PÅMELDING

Program

09:00

 • Velkommen v/Byggenæringens Landsforening og Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Bestille ombrukte byggematerialer – erfaringer fra Kontorbygget i Kristian Augusts gate i Oslo v/Rune Pedersen, Insenti
 • Hvordan utvikle en effektiv verdikjede for ombruk av byggematerialer? v/Olav Sunde, Resirqel

10:00

 • Hvordan utnytte mulighetsrommet i dagens regelverk– hvilke produkter kan omsettes? v/Ingunn Marton, Direktoratet for byggkvalitet
 • Hvordan legge til rette for kjøp og salg mellom offentlige kunder og leverandører? v/Nasjonalt program for leverandørutvikling
 • Offentlig kunder om behov og kommende anskaffelser

10:45

PAUSE

11:15

 • Digitale bedriftspresentasjoner. På webinaret fordeles bedriftene etter «tema» så vi blir vi kjent med løsninger og ambisjoner for deres leveranse. Oversikt over bedriftspresentasjoner blir tilgjengelig på digitale konferansesider en dag i forkant.

14:00

Slutt

INFORMASJON, TILBAKEBLIKK og RAPPORTER

Nasjonalt program for leverandørutvikling har mottatt midler fra Regionalt innovasjonsprogram gjennom Oslo kommune for å gjennomføre konferansen.