Dialogkonferanse: Sømløse velferdsteknologiløsninger

Trondheim kommune inviterer til digital dialogkonferanse om fremtidig avtaleforvaltning på e-helseområdet. Kommunen skal anskaffe sømløse velferdsteknologiløsninger hjemme hos innbyggerne og på institusjon, og som samspiller med Helseplattformen. Trygghets- og mestringsskapende teknologi og responsløsning utgjør deler av dette.

Tidspunkt

Torsdag 22. august 2024 kl. 10:00 - 12:00

Sted

Digitalt - lenke blir tilsendt i uke 33

Om arrangementet

Trondheim kommune har som mål å få på plass en mer bærekraftig avtaleforvaltning som skal bidra til en mer oversiktlig og smidig håndtering enn i dag. Denne første dialogen vil handle om avtaleforvaltning og kunde-/ leverandørrelasjon. Kommunen vil på et senere tidspunkt invitere til en ny dialogkonferanse som vil handle om behov for nye løsninger og teknologi.

Det er en ambisjon å legge til rette for at kommuner som har etablert samarbeid om felles journalløsning gjennom Helseplattformen kan ha felles avtale(r) om velferdsteknologi.

Program

10:00 Velkommen og målsetning med dialogaktivitetene
10:10 Trondheim kommunes nye anskaffelsesstrategi
10:25 Bakteppet for dagens dialog – kommende anskaffelse(r)
10:40 Dagens avtaleforvaltning – presentasjon av utfordringsbildet
11:00 Relasjonskontrakter – noe å utforske i fremtidig samarbeid?
11:10 Reaksjoner og noen første spørsmål og innspill
11:30 Veien videre
11:45 Slutt

Utlysning i doffin

Har du spørsmål til dialogkonferansen kan du ta kontakt med innovasjonspådriver Riche Vestby eller Elisabeth Smith i LUP

Meld deg på