Dialogkonferanse om innovativ bruk av norsk tre i nytt regjeringskvartal

I samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling og Innovasjon Norge, inviterer Statsbygg trenæringen til dialog og samarbeid om utvikling av kommersielle og konkurransedyktige løsninger for tre innvendig i bygg. Statsbygg vil informere om prosjektet og rammene for det.

- Vi er opptatt av bærekraftige materialvalg og har som mål at tre skal være et viktig og varig element i nytt regjeringskvartal, sier kvalitetsleder Gry Ahlsand i Statsbygg.

Tidspunkt

Onsdag 10. juni 2020 kl. 09:00 - 12:00

Sted

Digital dialogkonferanse

Om arrangementet

Program og påmelding

– Velkommen v/prosjektdirektør Knut Jørgensen
– Presentasjon av Prosjekt nytt regjeringskvartal v/sjefsarkitekt Gudmund Stokke
– Innovasjon og muligheter – Bransjeforeningen Norske Trevarer v/Halvard Høilund-Kaupang
– Innovasjon og muligheter – Bransjeorganisasjon Treindustrien v/Heidi Finstad
– Innovativ bruk av norsk tre i Prosjekt nytt regjeringskvartal
– Mulighetene sammen med Innovasjon Norge v/Krister Moen
– Innovative anskaffelser v/Harald Aas
– Inspirasjon til bruk av norsk tre v/Christian Udjus
– Spørsmål og veien videre

Meld deg på her