Markedsdialog – fra utenforskap til IT-jobb gjennom sosialt entreprenørskap

Formålet med dialogkonferansen er å ha en tidlig dialog med markedet for å dele informasjon om prosjektet, formål, behov, fremdriftsplan, foreløpige analyser av målgruppen, utfordringer og potensial, og hvilke endringer vi ønsker å se.
Samtidig har vi et behov for å få innsyn i leverandørmarked for å kartlegge om det allerede eksisterer tjenester/tiltak i markedet og hva som eventuelt kreves for å utvikle nye løsninger. Vi ønsker videre å motta generelle innspill og perspektiver fra leverandører og investorer.
Prosjektet omhandler korte kompetansehevende kurs og sertifiseringer knyttet opp mot konkrete arbeidskraftsbehov innen IT-sektoren, med mål om arbeid for kandidatene.

Tidspunkt

Onsdag 20. mars 2024 kl. 09:30 - 13:00

Sted

Litteraturhuset i Oslo. Møterom Skram i 2.etasje.

Om arrangementet

Agenda:
09:30 – 10:00
Registrering & kaffe
10:00 – 10:15
Velkommen v/NAV-leder Janne Kraugerud
10:15 – 11:00
Behovet i prosjektet v/Ståle Stokke
11:00 – 11:15
Effektkontrakt v/Kristian Jacobsen
11:15 – 11:25
Hvorfor dialog? v/Leverandørutviklingsprogrammet
11:25 – 12:10
Dialog og diskusjon om oppdragsgivers problemstillinger og konkrete utfordringer. Spørsmål og svar med Menti.
12:10 – 12:40
Enkel servering – leverandørene gis anledning til å snakke sammen
12:40 – 13:00
Veien videre i prosessen

I etterkant av dialogmøtet blir det en-til-en samtaler med interesserte.
Dialogmøtet og en-til-en samtalene blir utslagsgivende for den videre prosessen i prosjektet og hvordan en anskaffelse skjer.

13:00 – 16:00
En-til-en møter. Se påmeldingsskjema.

Utlysning i Doffin: https://doffin.no/notices/2024-102473

Meld deg på