Felles kommunal journal inviterer til dialogmøte

Arbeidet med felles kommunal journal (FKJ) er i stadig utvikling og nå inviteres leverandørene til dialogmøte runde 2.
I møtet ønsker prosjektet å diskutere den oppdaterte versjonen av løsningsforslaget, samt drøfte ulike problemstillinger det jobbes med.

Tidspunkt

Mandag 29. november 2021 kl. 13:00 - 15:00

Sted

Digitalt møte

Om arrangementet

FKJ utvikles i samarbeid med en rekke aktører og prosjektet er avhengig av et godt samspill og tett dialog underveis i konkretiseringen. Det løses ved at man med jevne mellomrom inviterer til ulike dialogaktiviteter. Prosjektet jobber nå med en oppdatert versjon av løsningsforslaget som man ønsker innspill på og refleksjoner rundt.

For mer informasjon og påmelding se her.