Dialog – én til én-møter – om fremtidens analysehall på Nytt sykehus i Drammen

Forutsetningen for en moderne og effektiv laboratoriefunksjon er at flest mulig arbeidsprosesser automatiseres og samles i en felles analysehall. Hensikten med dialogkonferansen er å gi prosjektet et innblikk i muligheter, ideer og løsninger for en moderne analysehall i nytt sykehus i Drammen (NDS). Det vil også være relevant å få informasjon om trender leverandørene ser for seg for en moderne analysehall.

Tidspunkt

Fra tirsdag 12. februar 2019 kl. 09:00
Til onsdag 13. februar 2019 kl. 16:00

Sted

Drammen.
Konkret lokasjon angis senere.

Om arrangementet

Utviklingen på dette området er rask og det vil være av stor interesse om leverandørene kan informere om nye og forbedrede analyseløsninger som er under utvikling og som kan ha betydning for planlegging og utforming av en moderne og fremtidsrettet analysehall. Slike opplysninger gjør at prosjektet kan vurdere løsninger og evt. legge til rette for implementering i fremtiden.

Det ønskes at leverandørene skisserer et eller flere løsningsforslag inn i det planlagte arealet for analysehall og felles prøvemottak på bakgrunn av analysetall og analyserepertoar. Analysehallens utforming og areal med tilhørende prøvemottak er allerede skissert og planlagt, men det ønskes innspill og ideer for det videre arbeidet. De ytre rammene for analysehallen og felles prøvemottak samt søyler er p.t. statiske. Det gis mulighet for leverandørene å flytte/justere på valideringsrommene tilknyttet analysehallen, samt veggen mellom analysehallen og felles prøvemottak.

Leverandørene står fritt til å disponere tildelt tid, men det forventes at alle tema (punkt. 3) for dialogkonferansen blir besvart.

Det presiseres at konferansen vil holdes individuelt med hver enkelt kvalifiserte leverandør og HSØ-NSD garanterer konfidensialitet i forhold taushetsbelagte temaer.

Mer informasjon om dialogen – én til én – møtene

Påmeldingsfrist: 01.02.2019

Kontaktperson: Ellinor Bilet, Prosjektleder utstyr | Sykehusbygg HF, Mob.: +47 958 84 622, epost: Ellinor.Bilet@sykehusbygg.no

Link til veiledende kunngjøring på DOFFIN med invitasjon og vedlegg